PDFSource

दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram PDF in Marathi

दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram Marathi PDF Download

दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram Marathi PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram PDF Details
दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram
PDF Name दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram PDF
No. of Pages 8
PDF Size 0.37 MB
Language Marathi
CategoryEnglish
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram Marathi

नमस्कार मित्रांनो, या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला दत्तात्रेय स्तोत्रम PDF / Dattatreya Stotram PDF मराठीत अनलोड लिंक देत आहोत. हे स्तोत्र अत्यंत दिव्य असून श्रीदत्तात्रेयांचे वास्तव प्रकट करते. हे स्तोत्र श्रीनारदपुराणातील असून ते स्वतः श्रीनारदमुनींनी रचले होते. नारदमुनींच्या स्मरणाबद्दल आपल्या सर्वांना माहिती आहे. भगवान नारायणाच्या नामाचा सतत जप केल्याने नारदमुनींना वैकुंठाचे कायमचे सदस्यत्व मिळाले आणि परमेश्वराच्या हृदयात प्रवेश मिळाला. भगवान दत्तात्रेय हे भगवान विष्णू आहेत आणि नारदमुनींना त्यांच्या विविध प्रकारच्या कीर्तीची कल्पना होती.
हे स्तोत्र रचताना नारदमुनींनी हे स्तोत्र सर्वसामान्यांना सहज समजावे आणि सर्वांकडून स्तुती व स्मरण व्हावे, अशी इच्छा समोर ठेवली होती. दत्तात्रेय नमोस्तुते हे धृपद असून दत्त महाराजांचे विविध प्रकारे आवाहन करणारे हे स्तोत्र रचताना नारद मुनींना दत्त महाराजांचे दर्शन घ्यायचे असावे आणि दत्त महाराजांनी ऋषीमुनींचे प्रत्यक्ष दर्शन घेतले असावे, असे वाटते. हे स्तोत्र अठरा श्लोकांमध्ये रचलेले आहे.

दत्तात्रेय स्तोत्रम् PDF | Dattatreya Stotram PDF in Marathi

॥श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम् ॥ (नारदपुराण)
जटाधरं पाण्डुराङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिम् ।
सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॥
अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् नारदऋषिः ।
अनुष्टुप् छन्दः । श्रीदत्तपरमात्मा देवता ।
श्रीदत्तप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥
जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहार हेतवे ।
भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥१॥
जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च ।
दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥२॥
कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च ।
वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥३॥
र्हस्वदीर्घकृशस्थूल-नामगोत्र-विवर्जित ।
पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥४॥
यज्ञभोक्ते च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च ।
यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥५॥
आदौ ब्रह्मा मध्य विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः ।
मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥६॥
भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे ।
जितेन्द्रियजितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥७॥
दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपध्राय च ।
सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥८॥
जम्बुद्वीपमहाक्षेत्रमातापुरनिवासिने ।
जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥९॥
भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे ।
नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥१०॥
ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले ।
प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥११॥
अवधूतसदानन्दपरब्रह्मस्वरूपिणे ।
विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥१२॥
सत्यंरूपसदाचारसत्यधर्मपरायण ।
सत्याश्रयपरोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥१३॥
शूलहस्तगदापाणे वनमालासुकन्धर ।
यज्ञसूत्रधरब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥१४॥
क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च ।
दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥१५॥
दत्त विद्याढ्यलक्ष्मीश दत्त स्वात्मस्वरूपिणे ।
गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥१६॥
शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकम् ।
सर्वपापं शमं याति दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥१७॥
इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम् ।
दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् ॥१८॥
॥इति श्रीनारदपुराणे नारदविरचितं दत्तात्रेयस्तोत्रं सुसम्पूर्णम् ॥
खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही दत्तात्रेय स्तोत्रम्डा PDF / Dattatreya Stotram PDF in Marathi मोफत डाउनलोड करू शकता.

दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If दत्तात्रेय स्तोत्रम् | Dattatreya Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.