2κ 2022 φεκ PDF

2κ 2022 φεκ PDF Download

2κ 2022 φεκ PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

2κ 2022 φεκ PDF Details
2κ 2022 φεκ
PDF Name 2κ 2022 φεκ PDF
No. of Pages 43
PDF Size 0.7 MB
Language English
CategoryEnglish
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

2κ 2022 φεκ

Αγαπητέ αναγνώστη, αν ψάχνετε για το 2κ 2022 φεκ pdf και δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά, μην ανησυχείτε, είστε στη σωστή σελίδα. Προκήρυξη προτεραιότητας πλήρωσης τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού ΑΕΙ, τεχνικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Μία Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΒΕ), Εκατόν Έξι (106) θέσεις.
Τομέας/Ειδίκευση: M.A. Management – Economics, MA Κοινωνιολόγων, M.A. Μεταφραστές – Διερμηνείς, M.A. Μηχανικοί (Ειδικοί Αρχιτέκτονες), M.A., ΠΕ LA, ΠΕ Πληροφοριών, ΠΕ Στατιστικής

Κατηγορία Β Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Ογδόντα επτά (87) θέσεις.
Κλάδοι/Ειδικότητες: Διοίκηση – Λογιστική, Μηχανική (Ειδίκευση στα Στατικά Έργα), Μηχανικών (Ειδίκευση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), Μηχανικών (Ειδίκευση Μηχανολόγων Μηχανικών), Νοσηλευτικής, Πληροφορικής

Κατηγορία Γ’ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), εκατόν εβδομήντα (177) θέσεις.
Κλάδοι / Ειδικότητες: ΔΕ Εκτελεστικός Γραμματέας, ΔΕ Οδηγός, ΔΕ Προσωπικών Υπολογιστών, ΤΕ Τεχνικός (Ειδίκευση Μηχανολόγων Επιστήμης), Τεχνικός ΔΕ, Διάφορες Ειδικότητες, Τεχνολογία, Τεχνολογία,

Δ Τμήμα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Εκατόν τρεις (103) θέσεις.
Κλάδοι / Ειδικότητες: Προσωπικό Υποστήριξης ΥΕ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καλύψουν αυτές τις θέσεις θα προσκληθούν με βάση τα γενικά και βασικά προσόντα
Επιλεξιμότητα για υποβολή «Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης» (Ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα γνωστοποίηση, ειδικά όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ’.

2κ 2022 φεκ PDF: Ολόκληρο το ΦΕΚ για 473 μόνιμες προσλήψεις

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα γενικά και βασικά προσόντα για τις θέσεις που προκηρύσσονται όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο Α και στο Παράρτημα Α (Γενικά Προσόντα Διορισμού) απαιτείται:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με

Γενικές οδηγίες
Συμπλήρωση – η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και αιτιολόγηση που αναφέρεται στο Παράρτημα ΣΤ αυτής.
Σημείωση: Ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τις σχετικές θέσεις/πεδία της αίτησης, καθώς και κωδικούς, που αναφέρονται στα σχετικά προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και κατέχουν. Εάν ο υποψήφιος δεν συμπληρώσει αυτά τα πεδία/πεδία ή κωδικούς ή εάν συμπληρώσει άλλα πεδία ή κωδικούς, εκτός από τους αναφερόμενους στο παρόν
Συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή εάν αναφέρονται αλλού στην ηλεκτρονική αίτηση, τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμη και αν παρέχονται τα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής αρχίζει στις 8:00 το πρωί της Πέμπτης 10 Μαρτίου και λήγει στις 14:00. τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορίζεται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του ΑΣΕΠ.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το 2κ 2022 φεκ PDF κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

2κ 2022 φεκ PDF Download Link