AYT Biyoloji Ders Notları 2022 PDF

AYT Biyoloji Ders Notları 2022 PDF Download

AYT Biyoloji Ders Notları 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

AYT Biyoloji Ders Notları 2022 PDF Details
AYT Biyoloji Ders Notları 2022
PDF Name AYT Biyoloji Ders Notları 2022 PDF
No. of Pages 28
PDF Size 0.34 MB
Language English
CategoryGeneral
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

AYT Biyoloji Ders Notları 2022

Bu yazımızda AYT Biyoloji Ders Notları 2022 PDF’ini sunacağız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen iki aşamalı bir sınavdır. Bu sınava hazırlanan öğrenciler sınavda kaç soru olduğunu bilmelidir. Bunun için YKS tema materyalimize göz atabilirsiniz.

Bu bilgilerle çalışmaya başlayan öğrencilerin YKS puan hesaplama prosedürlerini de bilmesi gerekmektedir. YKS’den hedef puana hangi dersten ne kadar net alınacağı hesaplanabilir. YKS puanını hesaplamak için önce TYT (Temel Yetenek Testi), ardından Saha Yetenek Testi (AYT) almak gerekir. Yabancı dil bölgesi seçmek isteyenler TYT’den sonra YDT’ye girmelidir. Yabancı dil tercihi yapacak olanların AYT almasına gerek yoktur.

AYT Biyoloji Ders Notları 2022 PDF – Genel bakış

Bu sınavlardan elde edilen net kullanılarak YKS puan hesaplama işlemi başlatılır. Üniversite bölümlerinin kaç NET aldığını görmek için hangi bölümden kaç NET kategorisi olduğunu kontrol edebilirsiniz. Üniversiteye gitme ve iş bulma hayali kuranlar için YKS hakkında doğru bilgiye sahip olmak ve bunu doğru şekilde yapmak çok önemlidir. Bunun için YKS nedir? yazımızı inceleyebilirsiniz.

YKS kitapları ders çalışmalarında çok önemlidir. YKS kitap önerileri yazımızı inceleyerek satın alabileceğiniz kitapları görebilirsiniz. Okul dışı kurslar, çevrimiçi yardım siteleri öğrencilere yardımcı olacaktır. Performansınıza göre doğru kaynaklara ulaşmak için bu alanda çalışan web sitelerini takip edebilirsiniz.

YKS Puanı Nasıl Hesaplanır?

İlk sınav olan TYT’de yükseköğretim kurumlarına sınava giren öğrenciler toplam 120 soruyu yanıtlıyor. AYT alan öğrenciler, seçtikleri alanla ilgili oturumlarda soruları cevaplayacaktır.

YKS puanı nasıl hesaplanır? Soru, bu dönemde en sık sorulan sorulardan biridir. Bu testleri geçtikten sonra her ders için doğru ve yanlış soru sayısı belirlenir. Her ders için derslerin puanları 2022 standart sapmasına göre belirlenir. TYT puanı belirlendikten sonra öğrencinin diploma notu toplanarak hesaplanır.

TYT Puanı Hesaplama Nasıl Yapılır?

YKS’ye hazırlanan bireylerin, çalışmalarını doğru yönlendirebilmeleri için sınav hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. TYT puanının hesaplanabilmesi için bu testin türü hakkında bilgiye ihtiyaç vardır. Temel Yeterlilik Testi olarak adlandırılan TYT’de hangi dersten kaç soru olduğunu sıralayalım:

 • 40 soru türkçe
 • matematik 40 soru
 • Sosyal Bilimler 20 Soru (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Felsefe, 5 Din)
 • Bilimden 20 soru (7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji)

YKS’nin ilk aşaması olan bu testte Türkçe ve Matematik derslerinden 40 soru bulunmaktadır. Bu iki derste her sorudan alınacak puan aralığı 3.1-3.5 arasındadır. Sosyal Bilimler ve Bilimler sınavında her sorudan yaklaşık 3 puan alacaksınız. Bu puan aralıkları her yıl sınava giren öğrencilerin NET puanlarına göre yani standart sapmaya göre değişmektedir. Girdiğiniz sınavdan her derste yaptığınız doğru ve yanlış sayıları ve diploma notlarını girerek TYT puanınızı hesaplayabilirsiniz.

YKS-TYT-AYT Biyoloji Ders Notları PDF İndir

 • Işığa bağlı tepkimelerde ATP ve NADPH molekülleri stroma sıvısında;oksijen molekülü ise tilakoit boşlukta üretilir.
 • Klorofil; Prokaryot hücrelerde ; hücre zarı kıvrımında , Ökaryot hücrelerde ; kloroplast organelinin tilakoit zarında bulunur.
 • Fotosentez sadece görünür ışıkta gerçekleşir. X ışınları, UV ve kızılötesi gibi ışınlarda fotosentez gerçekleşmez.
 • Kloroplast; Odunsu gövdelerde ve köklerde bulunmaz.
 • Fotosentezin ışığa bağlı tepkimeleri granumda, ışıktan bağımsız tepkimeler ise stromada gerçekleşir.
 • Fotosentez tepkimelerinde su kullanımı ile oksijen üretimi ortak değildir.
 • Fotofosrilasyon ile üretilen ATP sadece kloroplast organelinde kullanılır.
 • Oksijenli ve oksijensiz solunumda ETS kullanılırken, fermantasyon tepkimelerinde kullanılmaz.
 • Proteinlerin kullanıldığı solunum tepkimelerinde ise CO2, H2O ve NH3 oluşur.
 • Bir molekül glikozun kullanıldığı O2’li solunum tepkimelerinde, hücrenin 32 ATP kazandığı ortaya çıkmıştır.
 • FAD koenziminin indirgenmesi ve CO2 çıkışı krebs döngüsünde görülürken, glikoliz evresinde görülmez.
 • Glikoliz ve krebs döngüsü tepkimelerinde substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretimi ve NAD+ koenziminin indirgenmesi ortak olarak gerçekleşir.
 • İki molekül asetil coA ile başyan krebs döngüsü tepkimelerinde 4 CO2, 2 ATP, 2 FaDH2 ve 6 NADH ve 6 H+ molekülü oluşur.
 • Glikolizde oluşan piruvat ve NaDH molekülleri mitokondrinin matriks sıvısına geçer.
 • Nitrifikasyon bakterileri kemototrof organizmalardır.
 • Azotun bakterileri tarafından hangi formda alınabileceğini toprağın PH’sı belirler.
 • Asit yağmurlarının temel nedeni atmosfere bırakılan kükürt dioksit gazıdır.
 • Aynı türe ait bireylerin protein yapıları (DNA nükleotit dizilimleri) benzer olmasına rağmen aynı değildir.
 • Aynı tohumda (carnivora) yer alan kurt ve kutup ayısının sınıf, şube ve alemleri de aynıdır.
 • Hücrede bulunma miktarı ; rRNA>tRNA>mRNA.
 • DNA’daki küçük değişimlere mikroevrim denir.
 • Poikiloterm Hayvan; Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişen hayvanlardır. (İki yaşamlı ve sürüngen).
 • Homotermal Hayvan; Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişmeyen hayvanlardır.(Kuş ve memeli).
 • Stenoterm Canlı; Belirli sıcaklık dereceleri arasında yaşayan canlılardır.
 • Euriterm Canlı; Geniş sıcaklık aralıklarında yaşayan canlılardır.
 • Balıklarda hipotalamus yoktur.
 • Pons sadece memelilerde bulunur.
 • Çevresel sinir sisteminde ara nöron yok.
 • Korneada kan damarı, sinir bulunmaz. Beslenmesini ön odadaki sıvı sağlar.
 • Glikoprotein yapılı hormonlar; TSH, LH, FSH.
 • Kurbağalarda; Tiroksin hormonu başkalaşımı sağlar. Prolaktin başkalaşımı engeller.
 • Balıklarda prolaktin su-iyon dengesinin kurulmasını sağlar.
 • Kas dokusunda ara madde bulunmaz. Etrafı bağ doku ile çevrelenir.Kas zarına sarkolemma, kas mitokondrisine sarkozom denir.
 • Bazı iyonlar, glikoz, aa geri emiliminde ATP harcanır.
 • Distal tüp; Üreye geçirgen değildir. Suyun emilimi (ADH bağlı olarak) artırılır. Aldosteron etkisi ile iyon emilimi düzenlenir. (Na, Clemilimi arttırılır, K+fazlası atılır).
 • Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonlar; Kortizol, Adrenalin , Aldosterol, Noradrenalin.
 • Karma bezler; Mide, İnce bağırsak, Eşeysel Bezler.
 • Adrenalin; Korku, öfke ve heyecan gibi durumlarda böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.
 • Toplardamar ucunda madde girişi geri emilim ile olur. (Madde geçişi çift yönlüdür).
 • Glikolizdeki enzimler canlıların tamamında aynı olduğundan pirüvik asit oluşur. Sonraki enzimler farklı olduğundan farklı son ürünler meydana gelir.
 • Eksik baskınlık; Klasik mendele aykırıdır. Genotip oranı=Fenotip oranı.
 • Modifikasyon; Çevrenin etkisiyle gen işleyişinin (yapısının değil) belli sınırlar içerisinde değişmesidir.
 • Timin sadece DNA’da, Urasil ise sadece RNA’da bulunur.
 • Üst deri kılcal damar içermez.
 • Vücudumuzdaki üre derişiminin en fazla olduğu damar; Karaciğer toplardamarıdır.
 • Vücudumuzdaki üre derişiminin en düşük olduğu damar; Böbrek toplardamarıdır.
 • Toplam kesit alanı; Kılcal-Toplar-Atardamar.
 • Glikozun izlediği yol; Kapı toplardamarı- Karaciğer atardamarı-Karaciğer üstü toplar alt ana toplardamar ve sağ kulakçık.
 • Kornea, mercek de kılcal yok. Yağ dokuda az sayıda mevcuttur.
 • Eritroprotein hormonu; Böbrek ve karaciğer üretir.
 • Kan gruplarının belirlenmesinde kullanılır. (Antijen).
 • Kan hücreleri büyüklükleri; Akyuvar>Alyuvar>Platellet.
 • Dalak lenfoid bir organdır. Kan depolar.
 • Midedeki mukus; Hcl’nin zararından, mikroplardan, pepsinden korur.
 • Böbrek atardamarı; üre miktarı en fazla yapıdır.
 • Üren oranı en fazla olan; karaciğer üstü toplardamar.
 • İdrar torbası düz kaslardan oluşur. Değişici epitel vardır.
 • Glomerulus kılcallarından sadece filtrasyon gerçekleşir.
 • Endositoz; Zarlardaki porlardan geçemeyek kadar büyüklükteki maddelerin enerji harcanarak hücreye alınmasıdır.
 • Ekzositoz; Hücre içerisindeki büyük moleküllerin dışarıya atılmasıdır.

AYT Biyoloji Ders Notları 2022 PDF dosyasını aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.


AYT Biyoloji Ders Notları 2022 PDF Download Link

RELATED PDF FILES