PDFSource

Uşaq Psixologiyası PDF

Uşaq Psixologiyası PDF Download

Uşaq Psixologiyası PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Uşaq Psixologiyası PDF Details
Uşaq Psixologiyası
PDF Name Uşaq Psixologiyası PDF
No. of Pages 305
PDF Size 1.31 MB
Language English
Categoryآذربايجان | Azerbaijani
Source dushunce.az
Download LinkAvailable ✔
Downloads165
If Uşaq Psixologiyası is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Uşaq Psixologiyası

Hörmətli oxucu, əgər siz Uşaq Psixologiyası PDF faylını axtarırsınızsa və onu heç yerdə tapa bilmirsinizsə, narahat olmayın, doğru səhifədəsiniz. Uşaqlıq hər bir fərdin həyat yolunun və şəxsi inkişafının başlanğıcı və əsasıdır. İnsan inkişafının digər mərhələlərinə nisbətən ontogenezdə tez və sürətlə keçir. Dilimizdə çoxdan düstur halına gələn “hər şey uşaqlıqdan başlayır” fikri bu yaş dövrünün insanın həyatında, taleyində həlledici rol oynadığını bir daha təsdiqləyir.

Uşaqlıq dövrü insanın şəxsiyyətinin formalaşması və sosial dəyərlərin qəbulu üçün faydalı dövrdür. Dilindən, dinindən, irqindən və etnik xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, bütün uşaqların psixikası eyni qanunlar əsasında inkişaf edir. Dünyanın müxtəlif coğrafi bölgələrində yaşayıb-yaşamamasından asılı olmayaraq, bütün uşaqlar yeniyetməlik, körpəlik, erkən uşaqlıq, erkən məktəb yaşı, yeniyetməlik və erkən yetkinlik kimi inkişaf mərhələlərini keçirlər: bütün bunlar inkişaf iki əsas aspektlə xarakterizə olunur. : Böhran və sabit.

Ailədə övladın dünyaya gəlməsi ahılların həmişə böyük sevincinə səbəb olur. Elmi pedaqogikanın banisi Y.A.Kominski uşaqları “valideynlərin ayrılmaz mülkü”, böyük yazıçı M.Qorki “Yerin canlı çiçəkləri”, məşhur pedaqoq A.S. Makarenko İsanı “cəmiyyətin canlı qüvvəsi” adlandırırdı. Görkəmli rus psixoloqu A.N. Leontyev uşaqlığı “həqiqi şəxsiyyətin erkən formalaşması dövrü” hesab edirdi. “Uşaq pis oğul olsa, atasını öldürər, atasını dərd edər” deyən xalqımız yaxşı uşağı pəncərədən düşən işığa bənzədir, onu “qəlbin meyvəsi” adlandırır. ” Dedi. “Atadan nişanə”. Böyük şairimiz M.A.Sabir yazırdı ki, əsl ananın ən şərəfli bəzəyi tərbiyəli övladdır.

Uşaq Psixologiyası PDF

E.M.Qulyayev tərəfindən hazırlanmış və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş magistratura hazırlığı üçün “Uşaq psixologiyası” proqramına əsasən yazılmış bu dərslik sualdakı boşluğu doldurmağa xidmət edir. Dərslikdə kifayət qədər yer verilməklə uşaq psixologiyasının nəzəri-metodoloji məsələləri, onun inkişaf tarixi, psixi inkişafın yaş dövrü problemi və s. Sonrakı fəsillərdə yeniyetmə və körpəlikdə, erkən uşaqlıqda və məktəbəqədər yaşda əqli inkişaf məsələlərinə, fərdi psixi proseslərin şərhinə, tapşırıq və vəziyyətlərin inkişaf xüsusiyyətlərinə, intellektual inkişafa xüsusi diqqət yetirilmişdir.

“Uşaq psixologiyası” mövzusunda proqrama uyğun olaraq materialın “Məktəb psixologiyası” adlanan yekun fəslində erkən məktəb yaşı, yeniyetməlik və erkən gənclik dövrünün psixologiyasına aid məsələlər əhatə olunub. Bu mənbə giriş, 5 fəsil, onları ehtiva edən 23 paraqraf, biblioqrafiya və əlavədən ibarətdir. Müəllif materialı hazırlayarkən universitetdəki 15 illik iş təcrübəsini, son illərdə bu sahədə çap olunmuş araşdırmalarını, elmi mənbələrdən geniş istinad edib. Resursda nəzəri materiallarla yanaşı, praktiki material və illüstrasiyalara da geniş yer verilir.

Buradan Uşaq Psixologiyası PDF faylını bu linkə klikləməklə yükləyə bilərsiniz.


Uşaq Psixologiyası PDF Download Link

Report a Violation
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Uşaq Psixologiyası is a copyright, illigal or abusive material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

آذربايجان | Azerbaijani PDF