PDFSource

CAO VVT 2022 PDF

CAO VVT 2022 PDF Download

CAO VVT 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

CAO VVT 2022 PDF Details
CAO VVT 2022
PDF Name CAO VVT 2022 PDF
No. of Pages 44
PDF Size 1.13 MB
Language English
CategoryEnglish
Source actiz.nl
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If CAO VVT 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

CAO VVT 2022

Beste lezer, als u op zoek bent naar CAO VVT 2022 PDF en u kunt het nergens vinden, maak u dan geen zorgen, u bent niet op de juiste pagina. ActiZ vindt moderne arbeidsvoorwaarden belangrijk om bij te dragen aan een gezonde werkomgeving. Een van onze belangrijkste activiteiten is het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten namens werkgevers in de sector Zorg, Verpleegkunde en Thuiszorg (VVT).

De CAO VVT geldt voor circa 500.000 medewerkers en bevat landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, pensioen, toeslagen, toeslagen en verlof. Daarnaast biedt CAO VVT ruimte voor maatwerk.

CAO VVT 2022 PDF – Overzicht

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

 • structurele toename
  – Per 1 maart 2022 krijgen alle medewerkers een loonsverhoging van 2% met een minimum van €65. De schaal van FWG 25 tot FWG 65 (IP-nummers 6 tot 60) zou 1,25% extra krijgen.
 • Vanaf 1 maart 2023 gaat het salaris van alle medewerkers met 3% omhoog.
  – Per 1 maart 2022 worden veel lage ophogingen in de FWG-schaal 15 t/m 55 geschrapt, ter verbetering van het startsalaris in de loonstructuur.
 • De eerste stap is gezet om de reiskostenvergoeding te verbeteren, die per 1 juli 2022 ingaat.
 • Je ontvangt een vaste vergoeding van € 3,50 bruto per uur voor bereikbaarheidsdienst die wordt ingepland op maandag t/m vrijdag tussen 06:00 en 00:00 uur; De vergoeding is € 7,- bruto voor zaterdagen, zondagen, feestdagen en avondjes uit. Over de werkelijk gewerkte uren na de oproep ontvangt u een toeslag van 25%. Daarnaast krijg je deze uren op tijd vergoed.
 • Het vakantiespaarsaldo wordt voor een periode van minimaal 5 jaar geïndexeerd op het balansbudget. De Landingsbahn wordt vanaf 1 januari 2022 onderdeel van de CAO (zie ook hieronder).
 • Werknemers hebben controle over wat ze nodig hebben om hun werk te doen. De door de werkgever gewenste functiegerichte opleiding en opleiding wordt volledig in tijd en geld vergoed.
 • De werkgever vergoedt alle noodzakelijke kosten voor het (her)inschrijven voor de Wet BIG. De tijd die hiervoor nodig is, wordt beschouwd als werktijd.
 • Verzoening toeslagen: Vanaf 1 januari 2023 ontvangen medewerkers in de Thuiszorg ook toeslagen voor het 12½-jarig dienstjubileum (een kwart van het bruto maandsalaris) en bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Bonus voor 50 jaar dienstverband vervalt.
 • Bij herindeling van de FWG naar een lagere functie geldt de loongarantie per 1 juli 2022 ook voor de thuiszorg en dus vanaf dat moment voor de gehele VVT.
 • De CAO voegt hieraan toe dat de werkgever verantwoordelijk is voor het faciliteren van de zorgadviesraad (adviesraad van zorgprofessionals) in tijd en middelen.
 • Vernieuwde cao’s ten gunste van een cao bevatten een hardheidsclausule. Werknemers kunnen het toepassen als harmonisatie en vernieuwing van de bepalingen van de cao voor hen nadelig is.

Antwoorden op Kamervragen over de nieuwe cao-afspraken voor personeel in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Minister Helder (Lange Zorg en Sport) beantwoordt vragen over nieuwe cao’s voor werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Vraag is van parlementslid Dan Han (Den Han Group).

Salaris en vergoedingen

loonschaal
Werkgevers bepalen het salaris van werknemers op basis van de functie-indeling van FWG VVT door middel van loonschalen en -fasen. Je krijgt een loonsverhoging die past bij de ervaring van de medewerker en/of de mate waarin de medewerker de functie zelfstandig kan uitoefenen. U zet elk jaar een stap totdat de maximale schaal is bereikt.

reiskostenvergoeding
De eigen bijdrage woon-werkverkeer wordt per 1 juli 2022 afgeschaft. De medewerkers krijgen een reiskostenvergoeding voor het reizen naar een bepaalde plaats (niet zijnde de woning van de klant). Vanaf 1 juli 2022 is de vergoeding € 0,09 netto per kilometer met een maximum van 30 km enkele reis. Medewerkers die rechtstreeks van huis naar klanten reizen, krijgen een vergoeding op basis van het voertuig dat ze gebruiken. De werknemer sluit hierover een overeenkomst met de werkgever.

Vergoeding voor informele zakenreizen
Als u in opdracht van uw werkgever incidentele zakenreizen moet maken, krijgt u hiervoor een vergoeding. De werkgever vergoedt de kosten van het openbaar vervoer of, als de werkgever reizen met de eigen auto toestaat, € 0,28 netto per kilometer.

Vergoeding werkverkeer (naar en tussen klanten/locaties)
Werkgevers en werknemers bepalen samen welk vervoermiddel wordt ingezet. De vergoeding wordt individueel per voertuig berekend. Paragraaf 4.5.2 van de CAO VVT legt uit wat en wanneer dit van toepassing is. Voor reizen tussen naburige klanten per auto/motor geldt een vergoeding van € 0,19 NET voor de eerste 10 km per werkdag en € 0,28 NET daarboven.

Eindejaarsbonus (dertiende maand)
Werknemers ontvangen eindejaarsuitkeringen over het brutoloon, exclusief vakantiegeld, eventueel extra werk en andere voordelen. Het bonusbedrag aan het einde van het jaar is 8,33%.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Werknemers krijgen een onregelmatigheidsuitkering als de functie is ingedeeld in FWG 65 of lager. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het tijdstip en de dag waarop gewerkt wordt. Lees hieronder verder om de ORT-niveaus te zien.

Here you can free download CAO VVT 2022 PDF by clicking the link given below.


CAO VVT 2022 PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If CAO VVT 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.