PDFSource

Cerere Inscriere Gradinita 2022 PDF

Cerere Inscriere Gradinita 2022 PDF Download

Cerere Inscriere Gradinita 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Cerere Inscriere Gradinita 2022 PDF Details
Cerere Inscriere Gradinita 2022
PDF Name Cerere Inscriere Gradinita 2022 PDF
No. of Pages 2
PDF Size 0.05 MB
Language English
CategoryEnglish
Source arusso.ro
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Cerere Inscriere Gradinita 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Cerere Inscriere Gradinita 2022

Prieteni, daca cautati Cerere Inscriere Gradinita 2022 PDF sunteti pe pagina potrivita. Aplicația standard include date personale ale părintelui, date personale ale copilului, date de contact și date despre școala la care părintele solicită înscrierea copilului. „Cererea tip se poate completa online, trimisă prin e-mail, prin poștă sau depusă la secretariatul școlii unde părintele poate trimite copilul în termenul prevăzut de calendarul de înscriere în învățământul primar. doresc să nominalizeze.” conform metodei.

În cazul completării cererii online de înscriere sau transmiterii acesteia prin e-mail sau poștă, părintele va transmite pe propria răspundere declarația unității de învățământ, care este prevăzută în Anexa nr. 3, În ceea ce privește corectitudinea informațiilor completate în cerere, recomandare de înscriere la clasele elementare pentru copiii care au împlinit vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – respectiv 31 decembrie 2021.

Cerere Inscriere Gradinita 2022 PDF – Rezumat

Cum se completează Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2022:

Punctul 1 – Date privind solicitantul
 • Datele privind domiciliul/resedinta copilului vor fi completate pe baza documentelor justificative depuse de solicitant;
 • Solicitanții pot fi: părinți (tată, mamă) sau reprezentanți legali ai copilului a cărui înregistrare se solicită;
 • În cazul părinților divorțați, se va emite o hotărâre judecătorească definitivă în care să se precizeze modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului.
Punctul 2 – Date privind copilul
 • Se completează cu datele personale din certificatul de naștere al copilului;
 • Naţionalitatea este un câmp care va fi completat pe baza declaraţiei solicitantului;
 • Unitatea școlară a circumscripției se completează pe baza repartizării domiciliului/reședinței declarate a copilului.

Punctul 3 – Date privind înscrierea în clasa pregătitoare

 • Se completează la punctul 3a) tipul înscrierii din tabelul de mai jos aferent criteriilor de înscriere aplicabile situației copilului.
 • Opțiunile privind unitatea școlară dorită, limba de predare și alternativa educațională la care se solicită înscrierea copilului:
  • Dacă solicitantul optează pentru înscrierea la unitatea școlară de circumscripție, se bifează prima opțiune (b1) de la punctul 3b). Dacă s-a bifat această opțiune, următoarea opțiune nu mai poate fi bifată;
  • Dacă solicitantul optează pentru altă unitate școlară decât cea de circumscripție, se bifează a doua opțiune (b2) de la punctul 3b) și se înscrie denumirea sau codul SIIIR al unității la care se dorește înscrierea;
 • Dacă s-a bifat opțiunea (b2), solicitantul va menționa dacă, în cazul în care cererea este respinsă din lipsă de locuri, dorește înscrierea în unitatea școlară de circumscripție (prin bifarea punctului b2.1).
  • Se completează limba de predare (maternă) solicitată, la punctul 3c);
  • Se completează, opțional, alternativa educațională la punctul 3d). Aceasta poate fi: Tradițională (cea implicită), Waldorf, Step by step, Montessori, Freinet, Pedagogie curativă, Învățământ special;

Punctul 4 – Date despre frații/surorile copilului

 • Se completează doar cu informații despre frații copilului, care vor fi elevi în anul școlar 2022-2023;
 • Introduceți numele unității sau codul SIIIR la care se va afla elevul în anul școlar 2022-2023. În anul școlar 2022-2023, dacă un frate este nou elev în școală, rubrica școlii va avea „Necunoscut”.

Punctul 5 – Criterii generale de departajare

 • Înscrierea într-o altă școală decât circumscripția electorală trebuie să fie finalizată numai (dacă este bifată opțiunea (b2) de la punctul 3);
 • Doar acele puncte pentru care se depun documente justificative împreună cu prezenta cerere vor fi bifate pe baza criteriilor generale de defalcare prevăzute în metodologie, alin. 10, alin.

Punctul 6 – Informații suplimentare

 • Alternativ, dacă părintele/reprezentantul legal dorește să participe la cursurile de religie ale copilului, acesta își exprimă alegerea bifând căsuța corespunzătoare și desfășurând cultul religios dorit;
 • Alternativ, dacă școala organizează un program „after-school” și părintele/reprezentantul legal este interesat de participarea copilului la eveniment, bifați căsuța corespunzătoare;

DOCUMENT Cererea-tip pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2022 a fost publicată

Potrivit sursei citate, „Dacă cererea tip se completează în școala de înscriere a copilului, datele sunt completate în aplicația informatică de către un membru al consiliului școlar în prezența părintelui”.

Copiii care nu împlinesc vârsta de 6 ani până la 1 septembrie și care au frecventat grădinița se pot înscrie în clasa pregătitoare pe baza recomandării grădiniței: „În cazul copiilor prevăzuți la alin. (1) care au urmat grădinița luată. , in baza recomandarii emise de gradinita, inscrierea in clasa elementara se face la cererea scrisa a parintilor.Cererea de emitere a recomandarii prevazuta in Anexa nr.1 care face parte integranta din aceasta metoda, se poate depune direct la adresa școlii sau poate fi trimisă prin poștă/mijloace electronice.Unitatea de Învățământ Preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice la cererea părintelui.”

Aici puteți descărca gratuit Cerere Inscriere Gradinita 2022 PDF făcând clic pe linkul de mai jos.

Cerere Inscriere Gradinita 2022 PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Cerere Inscriere Gradinita 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.