PDFSource

Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka PDF

Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka PDF Download

Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka PDF Details
Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka
PDF Name Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka PDF
No. of Pages 10
PDF Size 0.94 MB
Language English
CategoryEnglish
Source static2.cke.gov.pl
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka

Wasomaji wapendwa, hapa tunatoa Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka PDF kwenu nyote. W internecie pojawiły się już komentarze uczniów, którzy zakończyli egzamin z matematyki. “Matma też coś podejrzanie łatwa…”, “prawie się poryczałam” – głoszą wpisy na Twitterze.

W tym roku rywalizacja o miejsca w cieszących się największych zainteresowaniem szkołach ponadpodstawowych będzie utrudniona, ponieważ – w wyniku reform oświaty – w rekrutacji weźmie udział półtora rocznika. Wynika to ze skumulowania liczby uczniów, którzy rozpoczynali swoją edukację w wieku 6 i 7 lat – efekt ten będzie występował jeszcze w kolejnym roku.

Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka PDF

Wymagania wobec ósmoklasistów

Wobec uczniów wymaga się m.in. sprawności rachunkowej (np. wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci i działań trudniejszych pisemnie) i znajomość danych i pojęć matematycznych.

Oto niektóre ze szczegółowych wymagań egzaminacyjnych wobec zdających egzamin ósmoklasisty. Uczeń zdający egzamin powinien:

 • zamieniać ułamki zwykłe (ułamek zwykły to np. 3/4) o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne (ułamek dziesiętny to np. 0,75),
 • dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych) lub pisemnie,
 • obliczać kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych,
 • zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr,
 • zamieniać i prawidłowo stosować jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona,
 • obliczyć: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s,
 • podnieść potęgę do potęgi,
 • rozwiązać równania z jedną niewiadomą,
 • znać najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur,
 • rozpoznać i nazywać trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne, a także kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez,
 • stosować jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń),
 • rozpoznać graniastosłupy proste, ostrosłupy (w tym proste i prawidłowe), walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazać te bryły wśród innych modeli brył. Potrafi obliczać ich pola powierzchni,
 • stosować jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3.

Terminy dodatkowe

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpi do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 13-15 czerwca.

Oto terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

 • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9 – egzamin z j. polskiego,
 • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9 – egzamin z matematyki,
 • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9 – egzamin z j. obcego nowożytnego.
You can download Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka PDF by clicking on the following download button.

Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.