PDFSource

Kamakshi Stotram PDF in Sanskrit

Kamakshi Stotram Sanskrit PDF Download

Kamakshi Stotram Sanskrit PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Kamakshi Stotram PDF Details
Kamakshi Stotram
PDF Name Kamakshi Stotram PDF
No. of Pages 4
PDF Size 0.57 MB
Language Sanskrit
CategoryEnglish
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Kamakshi Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Kamakshi Stotram Sanskrit

Adoration to all, Today we are offering Kamakshi Stotram PDF to aid all of you. Kamakshi Stotram is a very beneficial Vedic anthem that is dedicated to the Goddess Kamakshi. If you are in trouble with your enemies and not getting any way to come out from it then you should pray Kamakshi Stotram daily.

Sri Kamakshi is the Mula devata of the Kamakoti Peetha seated in the center of the inner Sanctorum of the shrine in Kanchipuram well known as the Gayatri Mantapam. As per Kamakshi Rahasya, this mandapa was made by the heavenly with the four walls representing the four Vedas and the twenty-four pillars speak for the twenty-four syllables of the sacred formula of Gayatri.

Kamakshi Stotram Lyrics in Sanskrit PDF

कारणपरचिद्रूपा काञ्चीपुरसीम्नि कामपीठगता ।

काचन विहरति करुणा काश्मीरस्तबककोमलाङ्गलता ॥ १॥ मू.प. आ. १

 

कञ्चन काञ्चीनिलयं करधृतकोदण्डबाणसृणिपाशम् ।

कठिनस्तनभरनम्रं कैवल्यानन्दकन्दमवलम्बे ॥ २॥ मू.प. आ. २

 

ऐश्वर्यमिन्दुमौलेरैकात्म्यप्रकृति काञ्चिमध्यगतम् ।

ऐन्दवकिशोरशेखरमैदम्पर्यं चकास्ति निगमानाम् ॥ ३॥ मू.प. आ. ७

 

लीये पुरहरजाये माये तव तरुणपल्लवच्छाये ।

चरणे चन्द्राभरणे काञ्चीशरणे नतार्तिसंहरणे ॥ ४॥ मू.प. आ. ७२

 

कामपरिपन्थिकामिनि कामेश्वरि कामपीठमध्यगते ।

कामदुघा भव कमले कामकले कामकोटि कामाक्षि ॥ ५॥ मू.प. आ. ४९

 

समरविजयकोटी साधकानन्दधाटी

मृदुगुणपरिपेटी मुख्यकादम्बवाटी ।  var   मृदुगुणगणपेटी

मुनिनुतपरिपाटी मोहिताजाण्डकोटी

परमशिववधूटी पातु मां कामकोटी ॥ ६॥ मू.प. स्तु. १००

 

जय जय जगदम्ब शिवे जय जय कामाक्षि जय जयाद्रिसुते ।

जय जय महेशदयिते जय जय चिद्गगनकौमुदीधारे ॥ ७॥ मू.प. आ. १००

You can download Kamakshi Stotram PDF by cicking on the following download button.


Kamakshi Stotram PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Kamakshi Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.