Legea 272 din 2004 Actualizata 2022 PDF

Legea 272 din 2004 Actualizata 2022 PDF Download

Legea 272 din 2004 Actualizata 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Legea 272 din 2004 Actualizata 2022 PDF Details
Legea 272 din 2004 Actualizata 2022
PDF Name Legea 272 din 2004 Actualizata 2022 PDF
No. of Pages 58
PDF Size 0.40 MB
Language English
CategoryEnglish
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

Legea 272 din 2004 Actualizata 2022

Aici, în această postare, vom prezenta Legea 272 din 2004 Actualizata 2022 PDF. Legea nr. 272/2004 privind Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului (cunoscuta si sub denumirea de Legea Copiilor) este legea care reglementeaza protectia copiilor in Romania. Legea este inspirată de modelul canadian, model care a fost luat în considerare și la elaborarea noului cod civil al României. În 2004, sub presiunea Uniunii Europene și a baronesei Emma Nicholson, guvernul român a emis această lege, concentrându-se în principal pe problema adopției copiilor. [4] Legea ignoră problema divorțului și regulile de executare nu au fost respectate, [5] lăsând totul în seama oamenilor din sistem. [necesită citare]

Legea introduce o serie de noțiuni inovatoare despre drepturile copilului și relația dintre copii și părinți, printre care: interesul superior al copilului, programele de contact personal (care extind noțiunea de acces prezentă în legislația anterioară) și altele. Legea definește și abuzul asupra copiilor prin enumerarea responsabilităților diferitelor autorități în domeniul prevenirii abuzului, precum și al protecției copiilor abuzați.

Legea 272 din 2004 Actualizata 2022 PDF – Highlights

Artă. 54. – Jurisprudență, Reviste , Teorie

Reprezintă un ansamblu de măsuri speciale de protecție a copilului, prestații și servicii destinate îngrijirii și dezvoltării unui copil lipsit temporar sau definitiv de protecția părinților săi sau care nu își poate apăra interesele. fi lăsat în seama lor.

Artă. 55. – Jurisprudență, Ziare (1)

(1) Copilul beneficiaza de protectia speciala prevazuta de legea in vigoare pana la dobandirea capacitatii deplina de exercitiu.
Jurisprudență, reviste (1)

(2) se exprima la cererea tanarului, atins deplina capacitate de exercitiu, daca isi continua studiile o singura data in fiecare forma de invatamant cu norma intreaga, cu protectie speciala, in conditiile legii, acordata. studii, dar nu peste 26 de ani.
Hotărâre preliminară (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Tânărul care și-a atins capacitatea deplină de exercițiu și care a beneficiat de protecție specială, dar care nu își continuă studiile și care este puțin probabil să se întoarcă în familie, riscă excluziunea socială. pe o perioadă de până la 2 ani, protecţie specială, pentru a-i facilita integrarea socială. Acest drept se pierde dacă se dovedește că tânărului i s-a oferit un loc de muncă și/sau cazare de cel puțin două ori și că le-a refuzat sau le-a pierdut din motive necunoscute de acesta.

Dispoziţii comune Artă. 57. – Jurisprudența

(1) Măsurile speciale de protecție a copilului trebuie stabilite și implementate pe baza unui plan individual de protecție.

(2) Regimul prevăzut la art. (1) trebuie întocmit și modificat în conformitate cu standardele metodologice detaliate și aprobate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(3) Garanțiile speciale pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani se instituie numai cu acordul acestuia. În cazul în care copilul refuză să-și dea acordul, garanțiile se stabilesc numai de către instanța de judecată, care poate, în situații temeinic fundamentate, să refuze să-și exprime acordul asupra remediului propus.

Artă. 58. – Jurisprudența

(1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are obligația să întocmească un plan individual de protecție în termen de 30 de zile de la primirea cererii de stabilire a unei măsuri speciale de protecție sau imediat după directorul general de Asistență Socială. Și s-a dispus protecție pentru păstrarea copilului în caz de urgență.
(2) În cazul copilului pentru care s-a instituit tutela, dispozițiile art. (1) Nu se aplică.
jurisprudenţă

(3) La stabilirea obiectivelor planului individual de protectie se acorda prioritate reintegrarii copilului in familie, iar in cazul in care aceasta nu este posibila se deschide procesul de adoptie interna.
Schimbare (1), Jurisprudență, Teorie (1)

(4) Reintegrarea copilului în familia acoperită de Planul individual de protecție se stabilește cu consultarea obligatorie a părinților și a oricăror membri ai familiei extinse prezenți.
schimbare (1)

(5) Procesul de adopție internă se inițiază în condițiile legii speciale, fără consultarea părinților și membrilor familiei extinse a persoanei adoptate, care fac obiectul planului individual de protecție în curs de întocmire.

(6) Schema de protecție personală poate prevedea plasarea copilului în îngrijire rezidențială, dacă nu se poate stabili tutela sau nu se poate stabili numirea în cadrul familiei extinse, a părintelui adoptiv sau a oricărei alte persoane sau familie Este .condițiile prezentei legi.

Lege 272/2004 Artă. 59. – Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină

Există măsuri speciale de protecție a copilului:

a) plasare;
Jurisprudență, reviste (2)

b) programare de urgență;
jurisprudenţă

c) Supraveghere specială.
Jurisprudență, reviste (1)

Artă. 60. – Jurisprudență, teorie

a) copilul al cărui părinte a decedat este necunoscut, a fost lipsit de exercițiul drepturilor părintești sau căruia i s-a aplicat pedeapsa pentru interzicerea drepturilor părintești, care a fost reținută, a fost declarat mort sau dispărut, atunci când tutela nu poate; fi stabilit;
Schimbare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) un copil care, pentru a-și apăra interesele, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora;
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

c) un copil abuzat sau neglijat;
Jurisprudență, teorie (1)

d) un copil găsit sau abandonat în unitățile sanitare;
e) copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal.

Artă. 61. – Jurisprudență, Model

Părintele, precum și copilul care a împlinit vârsta de 14 ani, beneficiind de asistență judiciară gratuită în condițiile legii, au dreptul de a contesta în instanță măsurile de protecție specială stabilite prin prezenta lege.

Aici puteți descărca gratuit Legea 272 din 2004 Actualizata 2022 făcând clic pe link-ul de mai jos.


Legea 272 din 2004 Actualizata 2022 PDF Download Link