PDFSource

Normy WF Wojsko 2022 PDF

Normy WF Wojsko 2022 PDF Download

Normy WF Wojsko 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Normy WF Wojsko 2022 PDF Details
Normy WF Wojsko 2022
PDF Name Normy WF Wojsko 2022 PDF
No. of Pages 5
PDF Size 8.76 MB
Language English
CategoryEnglish
Source jwk.wp.mil.pl
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Normy WF Wojsko 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Normy WF Wojsko 2022

W tym poście przedstawiamy Normy WF Wojsko 2022 PDF. Wysoka sprawność fizyczna żołnierzy jest wyznacznikiem jakości każdej nowoczesnej armii. Każdego roku żołnierze zawodowi muszą uzyskać pozytywną ocenę z testu sprawności fizycznej. Standard czasowy i liczba powtórzeń w poszczególnych zdarzeniach testowych zależy od stanowiska, wieku i płci żołnierza. Sprawność fizyczna żołnierza zawodowego oceniana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych w zawodach.

Egzamin składa się z czterech konkursów sprawdzających wytrzymałość, siłę, motorykę, szybkość i zwinność. Są to odpowiednio: 3-kilometrowy spacer lub 12-minutowa kąpiel; podciąganie lub pompki; W ciągu dwóch minut tułów skręca się (tzw. brzuszki) i wykonuje bieg na tzw. kopercie, którą można zamienić w wahadłowiec 10x10m.

Normy WF Wojsko 2022 PDF – Przegląd najważniejszych wydarzeń

Co prawda decyzja dotyczy egzaminu Komisji Egzaminacyjnej w Centralnych Instytucjach MON od 4 kwietnia, ale ma też zalecenia dla Szefa Sztabu Generalnego WP. Prowadzi to m.in. do wydawania poleceń wykonania prób sprawności fizycznej i działań podległych dowódców (szefów, dowódców) oraz przedłożenia sprawozdania z tego testu Ministrowi Obrony Narodowej do 15 grudnia 2022 r.

Egzaminy  na powietrzu i bez pływania

Szef MON zalecił, aby egzamin zdawać tylko żołnierze zawodowi z aktualnymi badaniami okresowymi. „Konieczne jest również uwzględnienie sytuacji epidemiologicznej w kraju, aby zapewnić odpowiednie środki zapobiegawcze, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W tym celu należy w miarę możliwości przeprowadzić badania sprawności fizycznej przy ograniczonej liczbie badanych”. do maksymalnie 35 osób w powietrzu.Ponadto minister obrony zaproponował zastąpienie 12-minutowego pływania marszem 3000 metrów.

Dwa lata bez egzaminu z WF

Od dwóch lat, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, egzamin PE nie jest przeprowadzany dla żołnierzy zawodowych. W 2020 r. szef MON uzasadnił swoją decyzję m.in. koniecznością przestrzegania ówczesnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wprowadzonych przez rząd ograniczeń, uprawiania sportu lub sportu. udogodnienia. do wykorzystania Wszystko to bardzo utrudniało żołnierzom przygotowanie się do testu. Rozsądne zwolnienie z przyczyn urzędowych objęło wszystkich żołnierzy, którzy byli zobowiązani do zdania egzaminu WF.

W 2021 r. zaplanowano nowelizację rozporządzenia MON z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie testu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. Jej założeniem było wydłużenie okresu próbnego z obecnie obowiązujących 3 miesięcy (kwiecień–czerwiec danego roku kalendarzowego) do 7 miesięcy (kwiecień–październik).

Jak wynikało z odpowiedzi na nasze zapytanie przez Seo Mon, „Takie rozwiązanie pozwoliłoby na elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, a w przypadku niemożności przeprowadzenia przez żołnierzy zawodowych testów sprawności fizycznej, podejmowanie decyzji na tej podstawie. rozporządzenia nie ma być przeprowadzane w 2021 r. Zamiast zmiany przepisów 5 lipca 2021 r. pojawiła się decyzja nr 90 szefa MON zwalniająca żołnierzy zawodowych z prób fizycznych w 2021 r.

„Ze względu na sankcje, nakazy i sankcje wynikające z pandemii na terytorium RP zwalniam żołnierzy zawodowych z testów sprawności fizycznej w 2021 r. ze względów zdrowotnych” – zdecydował Minister Obrony Narodowej.

Co zmienia  ustawa  o obronie  Ojczyzny

Zgodnie z art. 332 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny żołnierz zawodowy jest obowiązany do zachowania sprawności fizycznej w celu zapewnienia pełnienia funkcji służbowych. Drugi punkt stanowi, że wojsko na polecenie dowódcy jednostki ma obowiązek uczęszczania na zorganizowane zajęcia wychowania fizycznego.

Przepis ten nie jest zawarty w art. 50a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Należy przyjąć, jak zaznaczył Wojciech Skrkiewicz, wiceminister obrony narodowej, że Regulamin Wykonawczy zostanie wydany w ciągu 18 miesięcy. Jedna z nich będzie dotyczyła określenia form organizacyjnych zajęć oraz szczegółowego programu z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanego w MON oraz jednostkach i instytucjach wojskowych. To są nowe rzeczy.

WF na punkty

Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad wprowadzeniem nowych zasad oceny testu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. – Wynik nowości zostanie przeliczony na ocenę. Konkurencja pozostaje bez zmian – mówi ppłk Miroslav Bembonowicz ze Sztabu Generalnego WP. Nowe zasady oceny, dostosowane do standardów funkcjonujących w NATO, mają ułatwić diagnozę stanu wojsk.

Sprawny na 100 punktów

Propozycje mają na celu wprowadzenie punktowego systemu oceny. O czym właściwie powinno być? – Za każdą konkurencję przypiszemy punkty, m.in. w oparciu o wiek, płeć i kondycję, a także liczbę powtórzeń danego ćwiczenia lub czas jego wykonania. Wtedy wartość punktowa za każde ćwiczenie, określona w specjalnych tabelach, zostanie przeliczona na ocenę złożoną – wyjaśnia ppłk Bembanowicz.

Na przykład żołnierz w wieku 31-35 lat, który chce uzyskać maksymalnie 21 punktów w zawodach w podciąganiu, musiałby wykonać 14 powtórzeń, ale żołnierz w wieku 46-50 otrzyma taką samą liczbę punktów za 10 podciągnięć. W przypadku Shuttle Run żołnierze ci otrzymają maksymalnie 19 punktów za pokonanie dystansu odpowiednio w 29,2 sekundy. i 30,4 sek. Młodzi żołnierze z siedemdziesięcioma tzw. brzuszkami dostaną maksymalnie 16 punktów, starsi będą musieli wykonać 55 powtórzeń tego ćwiczenia.

Tutaj możesz bezpłatnie pobrać Normy WF Wojsko 2022 PDF, klikając w link podany poniżej.


Normy WF Wojsko 2022 PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Normy WF Wojsko 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.