PDFSource

Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 PDF

Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 PDF Download

Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 PDF Details
Legea 153 din 2017 Actualizata 2022
PDF Name Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 PDF
No. of Pages 12
PDF Size 0.28 MB
Language English
CategoryRomână | Romanian
Source www.cdep.ro
Download LinkAvailable ✔
Downloads202
If Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Legea 153 din 2017 Actualizata 2022

Aici, în această postare, vom prezenta Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 PDF. Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți proiectul de lege, prin care cuantumul brut al salariilor de bază, soldul, indemnizațiile care beneficiază salariații plătiți din fonduri publice, a fost majorat cu un sfert din diferența salarială prevăzută de lege. plecat. Salariul Unitar 153/2017, la 1 iulie

Proiectul de lege a avut inițial ca obiectiv de reglementare o modificare a Legii-cadru nr.153/2017, în sensul includerii cadrelor didactice-antrenori ai grupurilor sportive școlare și universitare în categoria cadrelor didactice, care au beneficiat de o creștere de 10% Acolo. sunteți. în salariu de bază.

Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 PDF – Prezentare generală

Proiectul a trecut de Senat în forma sa inițială, iar la Camera Deputaților au fost adăugate câteva amendamente. „Personalul didactic care beneficiază de majorare salarială cu 10% pe baza clubului sportiv școlar sau clubului sportiv universitar, cadrele didactice, cadrele didactice, cadrele didactice, cadrele didactice pentru învățământul primar, cadrele didactice din învățământul preșcolar, directorul profesor/antrenor grup de performanță act.”, se arată în proiect. .

Un alt amendament adoptat de Cameră precizează că articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 cu privire la anumite măsuri fiscal-bugetare, împreună cu prelungirea anumitor termene, a fost făcută pentru modificarea și completarea unor acte normative. au fost introduse două noi paragrafe.

„Cu excepția prevederilor alin, cu efect de la data de 1 iulie 2022, cuantumul agregat al salariului de bază, soldului funcției/salariei funcției, indemnizației lunare de muncă și indemnizației lunare de care beneficiază salariații plătiți din public. fondul va cuprinde 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022 și decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare.

4. Pentru salariații noi angajați pentru personal începând cu 1 iulie, 2022 Numiți/Angajați în același Institut/Autoritate Publică pe posturi similare inclusiv personalul promovat la gradul/etapele profesionale în perioada ianuarie-iunie 2022, cuantumul total al salariului de bază, soldul funcției/statutul salarial, indemnizațiile lunare de muncă, Beneficiile acestora. categoriile de personal se majorează cu 1/4 din diferența de salariu de bază prevăzută de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anii 2022 și iunie 2022. Pentru”, se menționează două noi alineate.

Comunicat 2 iunie 2022 – Curtea Constituțională a României

În ședința din 2 iunie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor înainte de promulgare, a amânat următoarele chestiuni:

Pentru 29 iunie 2022,

Obiecție de neconstituționalitate a legii la modificarea și aducerea la îndeplinire a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea lucrătorilor plătiți din fonduri publice, obiecția întocmită de Guvernul României;
Obiecție de neconstituționalitate a legii la modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, obiecția formulată de deputații aparținând grupului parlamentar al Uniunii Salvați România;
Obiecție de neconstituționalitate a legii privind transferul bunurilor imobile pentru activități de ajutor sanitar-veterinar, care este proprietate privată a statului, de la administrația agenției domeniului de stat către administrația consiliilor locale, precum și ordonanța de urgență a guvernului. număr de abrogare 89/2004 Obiecție formulată de Avocatul Poporului cu privire la vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de ajutor sanitar-veterinar;
– Pentru data de 6 iulie 2022, contestația de neconstituționalitate a legii privind transferul unei părți din terenul situat în municipiul Teiuș, din proprietatea publică a municipiului Teiu și din administrarea consiliului local către orasului Teus, judetul Alba in proprietatea privata a orasului Teus Pentru si pentru modificarea Legii nr. Firma sub „C.F.R.” Concesionarea – S.A., in domeniul public al orasului Teus si a consiliului local al orasului Teus, aflate in administrarea judetului Alba, obiectii intocmite de guvern si, respectiv, de Presedintele Romaniei.

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017

Articolul 1

Obiectul de reglementare

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Articolul 3

Gestionarea sistemului de salarizare

Articolul 4

Controlul aplicării legii

Articolul 5

Raportul salarial

Articolul 6

Principii – Sistemul de salarizare reglementat de această lege se bazează pe principii

Articolul 7

Termeni

Articolul 8

Criterii generale

Articolul 9

Salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare

Articolul 10

Salariile de bază și gradațiile

Aici puteți descărca gratuit Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 PDF făcând clic pe linkul de mai jos.


Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 PDF Download Link

Report a Violation
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Legea 153 din 2017 Actualizata 2022 is a copyright, illigal or abusive material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.