PDFSource

OUG 48 2022 PDF

OUG 48 2022 PDF Download

OUG 48 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

OUG 48 2022 PDF Details
OUG 48 2022
PDF Name OUG 48 2022 PDF
No. of Pages 5
CategoryRomână | Romanian
Source sgg.gov.ro
Download LinkAvailable ✔
Downloads191
If OUG 48 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

OUG 48 2022

Stimate cititor, dacă sunteți în căutarea unui PDF OUG 48 2022 și nu îl puteți găsi nicăieri, atunci nu vă faceți griji, sunteți pe pagina potrivită. Având în vedere că prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea salariaților plătiți din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, au apărut interpretări diferite, astfel că, pentru anumite drepturi prevăzute în favoarea salariaților din învățământ prin prezentul act normativ, au fost promovate acțiuni în justiție,

Care au fost, în cea mai mare parte, partea, soluționată în favoarea reclamanților, ceea ce a avut ca rezultat parcurgerea tuturor demersurilor procesuale de către instanțele de judecată, iar cheltuielile de executare într-o etapă de executare ulterioară, a cheltuielilor de judecată.Utilizat pentru stabilirea unor costuri suplimentare la bugetul general consolidat cu sumele reprezentate.

OUG 48 2022 PDF – Repere

Având în vedere faptul că în prezent există un număr important de dosare în scopul drepturilor salariale aflate pe rolul instanțelor de judecată în diferite faze procesuale, a căror soluționare este în mare parte în favoarea reclamanților, generând costuri suplimentare cu un buget general consolidat incert. . efect asupra, datorită faptului că suma variază de la caz la caz,

ORD DE URGENTA 48 14/04/2022

Având în vedere jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la interpretarea unor prevederi ale Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările, respectiv completările ulterioare: Decizia nr. În ceea ce privește interpretarea 64/2020 art. 39 alin. (6) Coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) Lit. d), paragraful (4^1) și egal. (8) Din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea salariaților plătiți din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2021), decizia nr. În ceea ce privește interpretarea și aplicarea prevederilor 7/2021 art. 38 alin. (4^1) Din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea salariaților plătiți din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 34 alin.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 in legatura cu instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte de reglementare si prelungirea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare (publicata in Monitorul Oficial). al României), Partea I, Nr. 239) din 9 martie 2021, Hotărârea nr. În ceea ce privește interpretarea și aplicarea uniformă a prevederilor 24/2021 art. 5 alin. și art. Capitolul I Litera B din Anexa Nr.8 Legea-cadru Nr. 153/2017 privind salarizarea salariaților plătiți din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 ianuarie 2022), și Hotărârea nr.

8/2021 În legătură cu admiterea sesizărilor făcute de Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și financiar pe următoarea problemă de drept: la categoria „personal salariat/încadrat”, pentru care sunt aplicabile dispozițiile art. 39 alin. (4) Referitor la art. 39 alin. (1) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea salariaților plătiți din fondul public, cu modificările și completările ulterioare, include salariații reintegrați în temeiul prevederilor art. din Legea-cadru nr.36. 153/2017 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 337 din 2 aprilie 2021), prin care Curtea Supremă a reținut că „legiuitorul are obligația de a se asigura că principiile egalității și nediscriminării, prevederile Dispozițiilor interne și tradiționale cuprinse în art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. 1 Protocolul nr. 12 adițional la convenție”,

Nota de Fundamentare – OUG nr.48/14.04.2022

Articolul 1

Personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat beneficiază de plata diferenței de drepturi salariale, rezultând stabilirea salariului de bază prin utilizarea ratelor de vechime în învățământ, stabilite prin decizia nr.Is. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 peste. (3) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, în legătură cu salariile salariaților plătiți din fonduri publice în anul 2016, anumite termene pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021, precum și prelungirea unor măsuri financiar-bugetare.

Articolul 2

Personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, inclusiv personalul didactic asistent din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de plata diferenței de drepturi salariale, dar nu sunt asigurate, rezultând în calculul sporului și, respectiv, art. spor care trebuie prevăzut. 15. Legea-cadru Nr. 153/2017 privind salarizarea salariaților plătiți din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 si 8 din Anexa nr.I Capitolul I lit.B – “Regulamentul specific personalului didactic din invatamant” – Legea-cadru Nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare la salariul de bază în salariu pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 mai 2021.

Articolul 3

La plata diferenței de drepturi salariale prevăzute la art. 1 și 2 beneficiază personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, precum și personalul didactic adjunct care lucrează în bibliotecile centrale universitare, pe perioada prevăzută la art. 1 și 2, nu li s-au acordat aceste drepturi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Articolul 4

(1) sumele necesare pentru asigurarea diferenței de drepturi salariale stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 și 2 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației, și se plătesc în etape pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:
a) în anul calendaristic anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 5% din valoarea diferenței de salariu;
b) 10% din valoarea diferenței de salariu se plătește în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
c) în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferenței de salariu;
d) 25% din valoarea diferenței de salariu se plătește în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
e) În al cincilea an calendaristic de la data începerii prezentei ordonanțe de urgență se plătește 35% din valoarea diferenței de salariu.
(2) Diferența de salariu care se plătește pe etape, în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se efectuează plata față de luna în care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul National de Statistica.
(3) Plata sumei prevăzute la alin. (1) anual, într-o singură tranșă, până la data de 30 iunie.
(4) Pentru anul 2022, suma se achita intr-o singura rata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 5

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și personalului didactic preuniversitar din stat și învățământului universitar salariat în sistem de salarizare pe oră.

Articolul 6

Pentru personalul didactic prevăzut la art. 1 și 2 care și-au schimbat locul de muncă în perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 sau care au desfășurat activitate la mai mulți angajatori concomitent sau succesiv, diferența de drepturi salariale se calculează și se plătește de fiecare angajator Cei care au avut obligația de a plăti salariile în această perioadă, de fapt proporțional cu durata de muncă pentru fiecare dintre ele.

Articolul 7

Plata diferenței de drepturi salariale prevăzute la art. 1 și 2 care au fost stabilite prin hotărârile Curții rămase definitive, au fost făcute în conformitate cu dispozițiile Curții.

Articolul 8

Diferența de drepturi salariale reglementată de prezenta ordonanță de urgență se calculează, în mod unitar, pe baza graficului salarial, realizat în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 9 și furnizate de Ministerul Educației.

Articolul 9

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Educației inițiază reguli metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Aici puteți descărca gratuit PDF-ul OUG 48 2022 făcând clic pe linkul de mai jos.


OUG 48 2022 PDF Download Link

Report a Violation
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If OUG 48 2022 is a copyright, illigal or abusive material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.