PDFSource

Plan de Conturi 2022 PDF

Plan de Conturi 2022 PDF Download

Plan de Conturi 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Plan de Conturi 2022 PDF Details
Plan de Conturi 2022
PDF Name Plan de Conturi 2022 PDF
No. of Pages 22
PDF Size 0.39 MB
Language English
CategoryRomână | Romanian
Source www.portalcontabilitate.ro
Download LinkAvailable ✔
Downloads328
If Plan de Conturi 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Plan de Conturi 2022

Aici, în această postare, vom prezenta Plan de Conturi 2022 PDF. Planul de conturi este un sistem de clasificare organizat ca o listă care cuprinde toate conturile utilizate în contabilitate de o entitate economică, ordonate după conținutul economic și funcția contabilă. Vezi Planul de conturi pentru anul 2022, versiune actualizată.

În Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2022, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 85/2022 pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2021. Prin această Lege privind standardele, Ministerul Finanțelor a introdus și patru noi conturi contabile care sunt aplicabile retroactiv, adică inclusiv în 2021.

Plan de Conturi 2022 PDF – Prezentare generală

Vezi și Proceduri obligatorii în contabilitate. Procedurile contabile reprezintă un punct de interes major pentru organele de control, deoarece sunt aplicate în cursul operațiunilor contabile și, ca urmare, fac parte integrantă din situațiile financiare anuale. Pentru absența acestuia i se aplică o amendă de până la 4.000 de li.

Planul general de conturi – Conturi finale emise în 2022

În planul de conturi general prevăzut la pct. 344 se înscriu următoarele conturi contabile:

– Contul 6051 „Cheltuieli legate de consumul de energie”

Contul 6052 „Cheltuieli de consum de apă”

– Contul 6461 „Cheltuieli cu taxe de asigurare pentru munca in proportie cu salariatii”

– Contul 6462 „Cheltuieli aferente taxelor de asigurare pentru lucrări de conformitate nefuncționale”.

Prevederile noilor conturi contabile intră în vigoare de la situațiile financiare aferente anului fiscal 2021.

Clasa 1 – Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii
asimilate

10. Capital si rezerve
101. Capital*4)
1011. Capital subscris nevarsat (P)
1012. Capital subscris varsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public*5) (P)
1017. Patrimoniul privat*6) (P)
1018. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (P)
103. Alte elemente de capitaluri proprii
1031. Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri
proprii (P)
1033. Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate
straina*7) (A/P)
1038. Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in
vederea vanzarii si alte elemente de capitaluri proprii*8) (A/P)
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1068. Alte rezerve (P)
107. Diferente de curs valutar din conversie*9) (A/P)
108. Interese care nu controleaza*10)
1081. Interese care nu controleaza – rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaza – alte capitaluri proprii (A/P)
109. Actiuni proprii
1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
1095. Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la
societatea absorbanta (A)
11. Rezultatul reportat
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea
neacoperita (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai
putin IAS 29*11) (A/P)
1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P)
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din
reevaluare (P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor
contabile conforme cu directivele europene (A/P)*12)
12. Rezultatul exercitiului financiar
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)
14. Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea
cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii
1411. Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
1412. Castiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1491. Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
1495. Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt determinate de anularea
titlurilor detinute (A)
1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
15. Provizioane
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni
similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1517. Provizioane pentru terminarea contractului de munca (P)
1518. Alte provizioane (P)
16. Imprumuturi si datorii asimilate
161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizarile financiare
1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663. Datorii fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)
167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)
168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile asociate si entitatile controlate
in comun (P)
1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii
1691. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)
1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)

Puteți colecta toate detaliile în pdf.

Puteți descărca gratuit Plan de Conturi 2022 PDF făcând clic pe linkul de mai jos.


Plan de Conturi 2022 PDF Download Link

Report a Violation
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Plan de Conturi 2022 is a copyright, illigal or abusive material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.