सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF | Setu Abhyaskram 2022 23 PDF in Marathi

सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF | Setu Abhyaskram 2022 23 Marathi PDF Download

सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF | Setu Abhyaskram 2022 23 Marathi PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF | Setu Abhyaskram 2022 23 PDF Details
सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF | Setu Abhyaskram 2022 23
PDF Name सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF | Setu Abhyaskram 2022 23 PDF
No. of Pages 2
PDF Size 0.15 MB
Language Marathi
CategoryEducation & Jobs
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF | Setu Abhyaskram 2022 23 Marathi

नमस्कार मित्रांनो, आज या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हा सर्वांसाठी सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF / Setu Abhyaskram 2022 23 PDF देणार आहोत. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि शिक्षक मित्रांनो 20 जून 2022 पासून तुम्हाला पुढील 30 दिवसात सेतू कोर्स पूर्ण करायचा आहे आणि 30 दिवसांनी तुम्हाला उत्तर चाचणी द्यायची आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांनी सेतू अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून पुढील ३० दिवसांत सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण करावा अशी आमची इच्छा आहे.

हाय अॅग्रीकल्चर कोर्स गतवर्षी प्रमाणे यावर्षी जून ते जुलै दरम्यान तुम्हाला सेतू कोर्स घ्यायचा आहे आणि चाचणी क्र. 1, 2 3 (सेतु अभ्यसम् पूर्वा चचनी pdf 2022) सर्वप्रथम तुमच्या विद्यार्थ्यांना सेतू कोर्समध्ये पूर्व चाचणी द्यावी लागेल. पुढील 30 दिवसांसाठी म्हणजे 20 जून ते 23 जुलै 2022 पर्यंत केले. त्यानंतर 25 ते 26 जुलै 2022 या कालावधीत तुम्हाला विद्यार्थ्यांची उत्तर चाचणी द्यावी लागेल जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोरोना कालावधीची प्राथमिक माहिती परत मिळू शकेल. त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त सराव करून घेण्यासाठी

सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF | Setu Abhyaskram 2022 23 PDF – Highlights

सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 2 दुसरी सर्व मराठी हिंदी इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र विषय 2022 23 PDF – थेट दुवा

सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 3 री तिसरी सर्व मराठी हिंदी इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र  विषय. 2022-23 PDF – थेट दुवा

सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता इ 4 थी चौथी मराठी हिंदी इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र सर्व विषय 2022-23 PDF – थेट दुवा

सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता इ 5 पाचवी  मराठी हिंदी इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र  पहिला दिवस 2022-23 PDF – थेट दुवा

सेतू अभ्यासक्रम इ 6  सहावी मराठी हिंदी इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र  पहिला दिवस 2022-23 PDF – थेट दुवा

सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 7 वी सातवी मराठी हिंदी इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र  दिवस पहिला 2022-23 PDF – इथे क्लिक करा

सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी आढवी मराठी हिंदी इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र  दिवस पहिला 2022 -23 PDF – इथे क्लिक करा

सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 9 वी  नववी मराठी हिंदी इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र  दिवस पहिला 2022- 23 PDF – इथे क्लिक करा

सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 10 वी दहावी मराठी हिंदी इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र   दिवस पहिला 2022 -23 PDF – इथे क्लिक करा

सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी 2022 PDF

सेतू अभ्यास 2022 सेतू अभ्यासक्रम PDF डाउनलोड करा शैक्षणिक वर्ष 2022-23 ब्रिजकोर्स 2022-23 मध्ये राज्य स्तरावरून हा पुनर्रचित सेतू अभ्यास सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लागू केला जाईल. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून नियमित शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. या आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यास खालावला असल्याचे विविध सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तसेच, राष्ट्रीय संपादकीय सर्वेक्षण 2021 नुसार राज्यात भाषा, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र विषयातील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. या सर्वाचा परिणाम शाळेच्या गुणवत्तेवर होत असून विद्यार्थ्यांना वर्गनिहाय व विषयनिहाय पात्रता मिळण्यात अडचणी येत आहेत. या कारणास्तव पुनर्रचित पुलाचा अभ्यास 2022-23 रोजी राबविण्यात येणार आहे.

Bridge Course PDF Download Maharashtra Board 2022 | www.maa.ac.in bridge course

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
२ री सेतुअभ्यास download
३ री सेतुअभ्यास download
४ थी सेतुअभ्यास download
५ वी सेतुअभ्यास download
६ वी सेतुअभ्यास download
७ वी सेतुअभ्यास download
८ वी सेतुअभ्यास download
९ वी सेतुअभ्यास download
१० वी सेतुअभ्यास download

सेतू अभ्यासक्रम pdf इयत्ता 2 री ते 10 वी विषय  गणित | गणित सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी उत्तरे PDF Download

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
२ री सेतुअभ्यास download
३ री सेतुअभ्यास download
४ थी सेतुअभ्यास download
५ वी सेतुअभ्यास download
६ वी सेतुअभ्यास download
७ वी सेतुअभ्यास download
८ वी सेतुअभ्यास download
९ वी सेतुअभ्यास download
१० वी सेतुअभ्यास download

सेतू अभ्यासक्रम pdf इयत्ता 2 री ते 10 वी विषय  इंग्रजी | इंग्रजी सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी उत्तरे PDF Download

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
२ री सेतुअभ्यास download
३ री सेतुअभ्यास download
४ थी सेतुअभ्यास download
५ वी सेतुअभ्यास download
६ वी सेतुअभ्यास download
७ वी सेतुअभ्यास download
८ वी सेतुअभ्यास download
९ वी सेतुअभ्यास download
१० वी सेतुअभ्यास download

सेतू अभ्यासक्रम pdf इयत्ता 2 री ते 10 वी विषय  विज्ञान | विज्ञान सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी PDF Download

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
३ री सेतुअभ्यास download
४ थी सेतुअभ्यास download
५ वी सेतुअभ्यास download
६ वी सेतुअभ्यास download
७ वी सेतुअभ्यास download
८ वी सेतुअभ्यास download
९ वी सेतुअभ्यास download
१० वी १ सेतुअभ्यास download
१० वी  २ सेतुअभ्यास download

सेतू अभ्यासक्रम PDF इयत्ता 2 री ते 10 वी विषय  सामजिक शास्त्रे |

सामजिक शास्त्रे  सेतु अभ्यास व पूर्वचाचणी PDF Download

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
३ री परिसर अभ्यास  सेतुअभ्यास download
४ थी परिसर अभ्यास  सेतुअभ्यास download
५ वी भाग १ सेतुअभ्यास download
५ वी  भाग २ सेतुअभ्यास download
   ५ ६ वी इतिहास सेतुअभ्यास download
६ वी भूगोल   सेतुअभ्यास download
७ वी इतिहास सेतुअभ्यास download
७ वी भूगोल   सेतुअभ्यास download
८ वी इतिहास सेतुअभ्यास download
१० ८ वी भूगोल   सेतुअभ्यास download
११ ९ वी इतिहास सेतुअभ्यास download
१२ ९ वी भूगोल   सेतुअभ्यास download
१३ १० वी इतिहास सेतुअभ्यास download
१४ १० वी  भूगोल   सेतुअभ्यास download

येथे तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून सेतू 2022 23 PDF / Setu Abhyaskram 2022 23 PDF मोफत डाउनलोड करू शकता.


सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 PDF | Setu Abhyaskram 2022 23 PDF Download Link

RELATED PDF FILES