PDFSource

शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram PDF in Marathi

शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram Marathi PDF Download

शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram Marathi PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram PDF Details
शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram
PDF Name शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram PDF
No. of Pages 4
PDF Size 0.49 MB
Language Marathi
CategoryEnglish
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram Marathi

Dear readers, if you are searching for Shiv Tandav Stotram in Marathi PDF and you are unable to find it anywhere then don’t worry you are on the right page. हे रावणाचे वाईट गुण बनले आहेत, परंतु क्वचितच लोकांना माहित असेल की, एक दुष्कर्म करण्याव्यतिरिक्त, रावण एक महान विद्वान, संस्कृतचा महान अभ्यासक आणि चार वेदांचा जाणकार होता. ते आयुर्वेदात पारंगत होते, संगीतातही ते तितकेच पारंगत होते. ते एक देखणे वास्तुविशारद, कारागीर तसेच अत्यंत सक्षम राजकारणी मानले जात होते. या सर्वांशिवाय रावणाला भगवान शिवाचा परम भक्त म्हणूनही ओळखले जाते. लंकापती रावण या ‘शिव तांडव स्तोत्र’च्या रचनेमागे एक अतिशय रंजक कथा आहे.

पुष्पक विमानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते ‘मनाच्या गतीने’ चालत असे आणि पुष्पक विमानाने त्यावर बसलेल्या व्यक्तीच्या मनाची स्थिती चांगल्या प्रकारे समजून घेतली. एकदा रावण पुष्पक विमानात बसून कैलास पर्वताकडे जात होता, परंतु कैलास पर्वताजवळ पोहोचताच पुष्पक विमानाचा वेग खूपच कमी झाला, जे पाहून रावणाला खूप आश्चर्य वाटले. रावणाला आश्चर्य वाटले की हे अद्भुत विमान हे पर्वत ओलांडून का जात नाही.

शिव तांडव स्तोत्र मराठी PDF | Shiv Tandav Stotram PDF in Marathi

जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले

गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकाम्‌।

डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमर्वयं

चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम ॥1॥

जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिंपनिर्झरी ।

विलोलवी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि ।

धगद्धगद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके

किशोरचंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं ममं ॥2॥

धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधुवंधुर-

स्फुरदृगंत संतति प्रमोद मानमानसे ।

कृपाकटा क्षधारणी निरुद्धदुर्धरापदि

कवचिद्विगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥3॥

जटा भुजं गपिंगल स्फुरत्फणामणिप्रभा-

कदंबकुंकुम द्रवप्रलिप्त दिग्वधूमुखे ।

मदांध सिंधु रस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे

मनो विनोदद्भुतं बिंभर्तु भूतभर्तरि ॥4॥

सहस्र लोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर-

प्रसून धूलिधोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः ।

भुजंगराज मालया निबद्धजाटजूटकः

श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधुशेखरः ॥5॥

ललाट चत्वरज्वलद्धनंजयस्फुरिगभा-

निपीतपंचसायकं निमन्निलिंपनायम्‌ ।

सुधा मयुख लेखया विराजमानशेखरं

महा कपालि संपदे शिरोजयालमस्तू नः ॥6॥

कराल भाल पट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-

द्धनंजया धरीकृतप्रचंडपंचसायके ।

धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्रचित्रपत्रक-

प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने मतिर्मम ॥7॥

नवीन मेघ मंडली निरुद्धदुर्धरस्फुर-

त्कुहु निशीथिनीतमः प्रबंधबंधुकंधरः ।

निलिम्पनिर्झरि धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः

कलानिधानबंधुरः श्रियं जगंद्धुरंधरः ॥8॥

प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकालिमच्छटा-

विडंबि कंठकंध रारुचि प्रबंधकंधरम्‌

स्मरच्छिदं पुरच्छिंद भवच्छिदं मखच्छिदं

गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे ॥9॥

अगर्वसर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी-

रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्‌ ।

स्मरांतकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं

गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे ॥10॥

जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुर-

द्धगद्धगद्वि निर्गमत्कराल भाल हव्यवाट्-

धिमिद्धिमिद्धिमि नन्मृदंगतुंगमंगल-

ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः ॥11॥

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजंग मौक्तिकमस्रजो-

र्गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।

तृणारविंदचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः

समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे ॥12॥

कदा निलिंपनिर्झरी निकुजकोटरे वसन्‌

विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमंजलिं वहन्‌।

विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः

शिवेति मंत्रमुच्चरन्‌कदा सुखी भवाम्यहम्‌॥13॥

निलिम्प नाथनागरी कदम्ब मौलमल्लिका-

निगुम्फनिर्भक्षरन्म धूष्णिकामनोहरः ।

तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनींमहनिशं

परिश्रय परं पदं तदंगजत्विषां चयः ॥14॥

प्रचण्ड वाडवानल प्रभाशुभप्रचारणी

महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना ।

विमुक्त वाम लोचनो विवाहकालिकध्वनिः

शिवेति मन्त्रभूषगो जगज्जयाय जायताम्‌ ॥15॥

इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम स्तवं

पठन्स्मरन्‌ ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम्‌।

हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नांयथा गतिं

विमोहनं हि देहना तु शंकरस्य चिंतनम ॥16॥

पूजाऽवसानसमये दशवक्रत्रगीतं

यः शम्भूपूजनमिदं पठति प्रदोषे ।

तस्य स्थिरां रथगजेंद्रतुरंगयुक्तां

लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥17॥

॥ इति शिव तांडव स्तोत्रं संपूर्णम्‌॥

भगवान शिव यांना प्रसन्न करण्यसाठी अनेक प्रकारचे श्लोक प्रसिद्ध आहेत. त्यापैकी आपण या ठिकाणी शिव भक्त रावण यांनी शंकराला प्रसन्न करण्यासाठी पठन केलेल्या शिव तांडव या  स्तोत्रा संबंधी थोडक्यात माहिती जाणून घेणार आहोत.

रावण यांना भगवान शिव यांचे परम भक्त मानलं जाते. त्यांनी भगवान शिव यांना प्रसन्न करण्यासाठी या स्तोत्राची रचना केली होती. या शिव तांडव स्तोत्राबाबत अशी मान्यता आहे की, ज्यावेळी रावण कैलास पर्वताला आपल्या खांद्यावर उचलून घेऊन जात होते. त्यावेळी, भगवान शिव यांनी आपल्या पायाच्या अंगठ्याच्या साह्याने तो पर्वत खाली दाबला.

You may also like:

Sunderkand Marathi 

कनकधारा स्तोत्रम् मराठी | Kanakadhara Stotram Marathi

गुरुचरित्र अध्याय 14 वा मराठी | Gurucharitra Adhyay 14 Marathi

कालभैरवाष्टक PDF | Kalabhairava Ashtakam

साई सच्चरित्र | Sai Satcharitra Marathi

शिवाजी महाराज निबंध मराठी | Shivaji Maharaj Essay Marathi

Here you can download the free Shiv Tandav Stotram in Marathi PDF by clicking on this link.


शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If शिव तांडव स्तोत्र मराठी | Shiv Tandav Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.