PDFSource

स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram PDF in Sanskrit

स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram Sanskrit PDF Download

स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram Sanskrit PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram PDF Details
स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram
PDF Name स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram PDF
No. of Pages 4
PDF Size 0.91 MB
Language Sanskrit
CategoryEnglish
Source pdffile.co.in
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram Sanskrit

Dear users, here we are going to upload स्कंदमाता स्तोत्र PDF / Skandamata Stotram PDF in Sanskrit for all of you. Skandamata Stotram is one of the famous and miraculous Sanskrit hymns which is dedicated to the Goddess Skandamata. Skandamata is considered one of the very powerful forms of Goddess Durga.

Skandamata is known as one of the kindest goddesses. Skandamata is worshipped on the 5th day of the Navratri festival all around the world by devotees. By worshipping and observing the fast of Skandamata people get free from many types of problems very easily.

So guys if you want to seek blessings of Skandamata then you should observe the fast of Skandamata on the 5th day of the Navratri and also should recite Skandamata Stotram to get the desired results very soon.

स्कंदमाता स्तोत्रम् PDF / Skandamata Stotra Lyrics in Sanskrit PDF

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।

समग्रतत्वसागररमपारपार गहराम्॥

शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।

ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रीन्तिभास्कराम्॥

महेन्द्रकश्यपार्चिता सनंतकुमाररसस्तुताम्।

सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलादभुताम्॥

अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।

मुमुक्षुभिर्विचिन्तता विशेषतत्वमुचिताम्॥

नानालंकार भूषितां मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।

सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेन्दमारभुषताम्॥

सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्रकौरिघातिनीम्।

शुभां पुष्पमालिनी सुकर्णकल्पशाखिनीम्॥

तमोन्धकारयामिनी शिवस्वभाव कामिनीम्।

सहस्त्र्सूर्यराजिका धनज्ज्योगकारिकाम्॥

सुशुध्द काल कन्दला सुभडवृन्दमजुल्लाम्।

प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरं सतीम्॥

स्वकर्मकारिणी गति हरिप्रयाच पार्वतीम्।

अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥

पुनःपुनर्जगद्वितां नमाम्यहं सुरार्चिताम्।

जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवीपाहिमाम्॥

स्कंदमाता का मंत्र / Skandamata Puja Mantra PDF in Sanskrit

या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

You may also like:

श्री सूर्य अष्टकम | Surya Ashtakam Sanskrit

रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र PDF | Shiva Tandava Stotram by Ravana

श्री राम रक्षा स्तोत्र PDF | Shri Ram Raksha Stotra Sanskrit

दुर्गा सूक्त | Durga Suktam Sanskrit

Kalratri Stotra Sanskrit

Vidya Ganapathi Stotram

श्री शिवरामाष्टक स्तोत्रम् | Shiv Ramashtakam

For Skandamata Stotram PDF in Sanskrit Download, you can click on the following download button.


स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.