PDFSource

Subramanya Ashtakam PDF in Malayalam

Subramanya Ashtakam Malayalam PDF Download

Subramanya Ashtakam Malayalam PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Subramanya Ashtakam PDF Details
Subramanya Ashtakam
PDF Name Subramanya Ashtakam PDF
No. of Pages 6
PDF Size 1.18 MB
Language Malayalam
CategoryEnglish
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Subramanya Ashtakam is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Subramanya Ashtakam Malayalam

Here in this list, we are presenting Subramanya Ashtakam in Malayalam PDF. If you are unable to find Subramanya Ashtakam in Malayalam PDF then you are on the right page. Subramanya Ashtakam is one of the best Vedic hymns dedicated to Lord Subramaniam. Lord Subramanya is one of the forms of Kartikeya, son of Lord Shiva.

Lord Kartikeya is the commander of the gods. It is said that those who worship Lord Subramaniam can seek ultimate strength and power to fight against their enemies. If you also want to take the blessings of Lord Subramaniam, then you should also recite Subramaniam Ashtakam daily.

Subramanya Ashtakam in Malayalam PDF – Summary

സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടകം കരാവലംബ സ്തോത്രമ്

 

ഹേ സ്വാമിനാഥ കരുണാകര ദീനബംധോ,

ശ്രീപാര്വതീശമുഖപംകജ പദ്മബംധോ ।

ശ്രീശാദിദേവഗണപൂജിതപാദപദ്മ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 1 ॥

 

ദേവാദിദേവനുത ദേവഗണാധിനാഥ,

ദേവേംദ്രവംദ്യ മൃദുപംകജമംജുപാദ ।

ദേവര്ഷിനാരദമുനീംദ്രസുഗീതകീര്തേ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 2 ॥

 

നിത്യാന്നദാന നിരതാഖില രോഗഹാരിന്,

തസ്മാത്പ്രദാന പരിപൂരിതഭക്തകാമ ।

ശൃത്യാഗമപ്രണവവാച്യനിജസ്വരൂപ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 3 ॥

 

ക്രൌംചാസുരേംദ്ര പരിഖംഡന ശക്തിശൂല,

പാശാദിശസ്ത്രപരിമംഡിതദിവ്യപാണേ ।

ശ്രീകുംഡലീശ ധൃതതുംഡ ശിഖീംദ്രവാഹ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 4 ॥

 

ദേവാദിദേവ രഥമംഡല മധ്യ വേദ്യ,

ദേവേംദ്ര പീഠനഗരം ദൃഢചാപഹസ്തമ് ।

ശൂരം നിഹത്യ സുരകോടിഭിരീഡ്യമാന,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 5 ॥

 

ഹാരാദിരത്നമണിയുക്തകിരീടഹാര,

കേയൂരകുംഡലലസത്കവചാഭിരാമ ।

ഹേ വീര താരക ജയാzമരബൃംദവംദ്യ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 6 ॥

 

പംചാക്ഷരാദിമനുമംത്രിത ഗാംഗതോയൈഃ,

പംചാമൃതൈഃ പ്രമുദിതേംദ്രമുഖൈര്മുനീംദ്രൈഃ ।

പട്ടാഭിഷിക്ത ഹരിയുക്ത പരാസനാഥ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 7 ॥

 

ശ്രീകാര്തികേയ കരുണാമൃതപൂര്ണദൃഷ്ട്യാ,

കാമാദിരോഗകലുഷീകൃതദുഷ്ടചിത്തമ് ।

ഭക്ത്വാ തു മാമവകലാധര കാംതികാംത്യാ,

വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 8 ॥

 

സുബ്രഹ്മണ്യ കരാവലംബം പുണ്യം യേ പഠംതി ദ്വിജോത്തമാഃ ।

തേ സര്വേ മുക്തി മായാംതി സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രസാദതഃ ।

സുബ്രഹ്മണ്യ കരാവലംബമിദം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത് ।

കോടിജന്മകൃതം പാപം തത്​ക്ഷണാദേവ നശ്യതി ॥

You can download Subramanya Ashtakam Malayalam PDF by clicking on the following download button.


Subramanya Ashtakam PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Subramanya Ashtakam is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.