PDFSource

Taryfikator Mandatów 2022 PDF

Taryfikator Mandatów 2022 PDF Download

Taryfikator Mandatów 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Taryfikator Mandatów 2022 PDF Details
Taryfikator Mandatów 2022
PDF Name Taryfikator Mandatów 2022 PDF
No. of Pages 2
PDF Size 0.07 MB
Language English
CategoryEnglish
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Taryfikator Mandatów 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Taryfikator Mandatów 2022

Hello guys, if you are searching for Taryfikator Mandatów 2022 PDF you are on the right page. Poniżej zestawiliśmy pełną listę nowych taryf karnych na 2022 rok. Obejmuje to wszystkie mandaty nałożone na kierowców po 1 stycznia 2022 r. Lista zawiera również liczbę punktów karnych przypisanych do wykroczenia – aktualna kwota przed i po wrześniu 2022 roku. , czyli po przedstawieniu nowej taryfy karnej emisji 2022.

Choć statystyki pokazują, że w ostatnich latach na Wiśle jest ich mniej, Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów europejskich pod względem liczby ofiar śmiertelnych na sto wypadków drogowych. Nowa taryfa mandatowa, wprowadzona od początku stycznia 2022 r., ma przede wszystkim zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Warto poznać obowiązujące przepisy. Najsurowsze kary dla nieodpowiedzialnych kierowców mogą poważnie nadszarpnąć domowy budżet.

Taryfikator Mandatów 2022 PDF – Przegląd

 • Nieustąpienie pieszego lub wjazd na przejście – mandat 1500 zł (powtarzalność 3000 zł) i 10 punktów karnych (od września 2022 – 15 punktów)
 • Kierowca pojazdu skręcającego w skrzyżowanie nie minie pierwszeństwa pieszego przechodzącego przez jezdnię, na której wjeżdża na przejście – grzywna 1500 zł (powtórka 3000 zł) i 10 Punktów Karnych (15 punktów od września 2022)
 • Nieustępowanie pierwszeństwa pieszym podczas przechodzenia przez chodnik lub ulicę dla pieszych lub jazdy po placu, na którym ruch pieszy i kołowy odbywa się na tej samej nawierzchni – grzywna 1500 zł (powtórzenie 3000 zł) i 0 punktów karnych
 • Nieustępowanie przez kierowcę pierwszeństwa pieszym w ruchu drogowym – mandat 1500 zł (powtórzenie 3000 zł) i 5 punktów karnych
 • Nieustępowanie przez kierowcę pierwszeństwa pieszym w rejonie zamieszkania – kara 1500 zł (powtórzenie 3000 zł) i 0 punktów mandatu
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia osobie niepełnosprawnej przejścia przez jezdnię specjalnym znakiem lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej – mandat 1500 zł (powtórzenia 3000 zł) i 10 punktów karnych (od września 2022 – 15 punktów)
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym nie odbywa się ruch drogowy, lub tuż przed tym przejściem – mandat 1500 zł (powtarza się 3000 zł) i 10 punktów karnych (15 punktów od września 2022 r.)
 • Unikanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, ale zatrzymywanie się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu – mandat 1500 zł (powtarza się 3000 zł) i 10 punktów karnych (15 punktów od września 2022 r.)
 • Naruszenie zakazu poruszania się po chodnikach lub przejściach dla pieszych – mandat 1500 zł (powtórzenia 3000 zł) i 0 punktów karnych (6 punktów od września 2022 r.)
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na czas, w którym piesi mają swobodny dostęp do pojazdów komunikacji miejskiej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – mandat 300 zł i 0 punktów karnych ( Od września 2022 r. ) 6 punktów)

Zasady ogólne i przepisy porządkowe – ruch pojazdów

 • Naruszenie ograniczenia w korzystaniu z uprzywilejowanej trasy kołowej utrzymywanej przez kierujących innymi pojazdami przez kierowcę, utrudnianie swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego w warunkach wzmożonego ruchu umożliwiającego swobodny przejazd tego pojazdu – 500 zł Kara do zł 2500 i 0 punktów karnych
 • Zajęcie więcej niż jednego pasa na drodze – grzywna 150 zł i 2 punkty karne
 • Naruszenie obowiązku zjazdu na pobocze przez osobę kierującą pojazdem zaprzęgowym, rowerem, bryczką rowerową, motorowerem, wózkiem ręcznym lub pojazdem mechanicznym – mandat 100 zł i 0 punktów karnych
  Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pas bezpieczeństwa lub urządzenie
 • przytrzymujące dla dzieci, dziecka o wzroście poniżej 150 cm od miejsca dziecko w foteliku lub innym foteliku dziecięcym, dostosowanym do wagi i wzrostu dziecka – 300 zł mandatu i 6 punktów karnych
 • Przewóz dziecka tyłem do kierunku jazdy w foteliku dziecięcym lub innym urządzeniu zabezpieczającym na przednim siedzeniu pojazdu mechanicznego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywowana podczas przewożenia dziecka – 300 zł mandatu i 6 punktów karnych
 • Przewóz dziecka do lat 3 w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o którym mowa w załączniku nr 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, nie jest wyposażony w pas bezpieczeństwa i zabezpieczenie dziecka fotelik lub pas bezpieczeństwa i inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci – mandat 300 zł i 6 punktów karnych
 • Przewożenie dziecka o wzroście poniżej 150 cm na przednim siedzeniu pojazdu mechanicznego, innym niż w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci – mandat 300 zł i 6 punktów karnych
 • Przenoszenie dziecka w foteliku lub innym foteliku zamontowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi jak bezpiecznie korzystać z urządzenia – mandat 300 zł i 6 punktów karnych
  Niezapinanie pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy – mandat 100 zł i 2 punkty karne
 • Prowadzenie pojazdu przewożącego pasażerów bez pasów bezpieczeństwa – mandat 100 zł i 4 punkty karne
  Nie używanie kasku ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – mandat 100 zł i 2 punkty karne
 • Prowadzenie motocykla, czterokołowca lub motoroweru z pasażerem nie używającym kasku ochronnego spełniającego odpowiednie warunki techniczne – mandat 100 zł i 4 punkty karne
 • Korzystanie z telefonu w czasie jazdy, wymagające od kierowcy posiadania słuchawki lub mikrofonu w ręku – mandat 500 zł i 5 punktów karnych
 • Prowadzenie osoby poza wózkiem bocznym pod wpływem alkoholu, alkoholu lub podobnej substancji na rowerze, motorowerze lub motocyklu – 500 zł mandatu i 0 punktów mandatu
 • Wjazd na pasy między drogami – dokładnie 100 zł i 0 punktów karnych
 • Niewykonanie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nie usunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było osoby zabitej lub rannej – grzywna 150 zł i 0 punktów karnych
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników drogi przez osobę wykonującą pracę lub inne czynności na drodze – grzywna 150 zł i 0 punktów mandatu

Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny

 • Niepoddanie się – wbrew obowiązkowi pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych lub wchodzącym na przejście – grzywna od 50 do 500 zł
 • Kierowca pojazdu skręcającego w drogę poprzeczną nie może ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię na skrzyżowaniu jezdni, na którą wjeżdża – kara od 50 do 300 zł
 • Nieustępowanie pierwszeństwa pieszym podczas przechodzenia przez chodnik lub ulicę dla pieszych lub jazdy po placu, na którym ruch pieszy i kołowy przebiegają na tej samej nawierzchni – kara od 50 do 300 zł
 • Nieustępowanie przez kierowcę pierwszeństwa pieszym w ruchu drogowym – mandat od 50 do 200 zł
 • Nieustępowanie przez kierowcę pierwszeństwa pieszym w rejonie zamieszkania – kara od 50 do 100 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia osobie niepełnosprawnej za pomocą specjalnego znaku lub umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie o ograniczonej sprawności ruchowej – kara od 50 do 500 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, gdzie ruch nie jest kierowany, lub tuż przed tym przejściem – kara od 50 do 500 zł
 • Unikanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, ale zatrzymywanie się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym – grzywna od 50 do 500 zł
 • Złamanie zakazu poruszania się po chodniku lub przejściu dla pieszych – kara od 50 do 100 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na czas, w którym piesi mają swobodny dostęp do pojazdów komunikacji miejskiej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – kara 50 zł

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 • Zawracanie w sytuacjach, w których mogłoby to zagrozić lub utrudnić bezpieczeństwo ruchu – mandaty od 200 do 400 zł i 5 punktów karnych
 • Zawracanie w tunelach, nad mostami i mostami oraz na drogach jednokierunkowych – dokładnie 200 zł i 5 punktów karnych
 • Przerywanie lub blokowanie ruchu przez niesygnalizowanie manewru lub podanie fałszywego sygnału – grzywna 200 zł i 2 punkty karne
 • Niewłaściwe ustawienie pojazdu na drodze przed skrętem – grzywna 150 zł i 0 punktów karnych
 • Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 0 punktów karnych

Prędkość i hamowanie

 • Przekroczenie prędkości 11-15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne (3 punkty od września 2022)
 • Przekroczenie prędkości 16-20 km/h – mandat 200 zł i 2 punkty karne (3 punkty od września 2022)
 • 21-25 km/h ponad dozwoloną prędkość – dokładnie 300 zł i 4 punkty (6 punktów od września 2022)
 • Przekroczenie prędkości 26-30 km/h – mandat 400 zł i 4 punkty karne (6 punktów od września 2022)
 • Przekroczenie prędkości 31-40 km/h – mandat 800 zł (powtórzenie 1600 zł) i 6 punktów karnych (10 punktów od września 2022)
 • Przekroczenie prędkości 41-50 km/h – mandat 1000 zł (powtórzenie 2000 zł) i 8 punktów karnych (od września 2022 – 13 punktów)
 • Przekroczenie prędkości 51-60 km/h – mandat 1500 zł (powtórzenie 3000 zł) i 10 punktów karnych (od września 2022 – 15 punktów)
 • Przekroczenie prędkości 61-70 km/h – mandat 2000 zł (powtórzenie 4000 zł) i 10 punktów karnych (od września 2022 – 15 punktów)
 • 71 km/h i powyżej prędkości – mandat 2500 zł (powtórzenie 5000 zł) i 10 punktów karnych (od września 2022 – 15 punktów)
 • Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości lub pojazdów lub zespołów pojazdów dłuższych niż 7 metrów wymaganej odległości od pojazdów znajdujących się przed nimi – mandat 200 zł i 0 punktów karnych
 • Niezachowanie przez kierowcę wymaganej odległości za pojazdem poza terenem zabudowanym w tunelu dłuższym niż 500 metrów – mandat od 300 do 500 zł i 0 punktów karnych
 • Przekroczenie indywidualnie ustalonego ograniczenia prędkości dla danego pojazdu – Kara jak wyżej

Tutaj możesz bezpłatnie pobrać Taryfikator Mandatów 2022 PDF klikając w link podany poniżej.


Taryfikator Mandatów 2022 PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Taryfikator Mandatów 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.