PDFSource

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF Download

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF Details
Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022
PDF Name Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF
No. of Pages 1
PDF Size 0.05 MB
Language English
CategoryEnglish
Source autoumowa.pl
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022

Drogi czytelniku, jeśli szukasz Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF i nie możesz jej nigdzie znaleźć, to nie martw się, jesteś na właściwej stronie. Sprzedający zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania rzeczy. Kupujący, a kupujący zobowiązuje się wziąć rzecz i zapłacić sprzedającemu cenę.

Kodeks cywilny nie reguluje formy, w jakiej powinna zostać zawarta umowa kupna-sprzedaży samochodu. Stąd można ją wywnioskować ustnie. Warto jednak zachować to na piśmie, na przykład w celach dowodowych.

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF – Streszczenie

Najważniejszym elementem każdej umowy kupna samochodu jest prawidłowe zdefiniowanie jej stron, czyli sprzedawcy i nowego właściciela pojazdu. Musisz pamiętać o podaniu wszystkich niezbędnych danych. W przeciwnym razie transakcję można uznać za nieważną, nawet jeśli wszystkie inne zapisy są w pełni ustrukturyzowane. Informacje o stronach zobowiązania zależą od tego, kim naprawdę są.

W przypadku osób fizycznych podajemy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania i zameldowania (jeśli inny),
 • kasa,
 • Numer dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zapewniamy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania i zameldowania (jeśli inny),
 • kasa,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • Informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwa firmy) i jej siedziby,
 • Numer wpisu w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze (z załącznikiem do aktualnego fragmentu tego rejestru).

W przypadku osób prawnych (firm) zapewniamy:

 • nazwa osoby prawnej,
 • Siedziba osoby prawnej,
 • informację o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (najczęściej jest to sąd rejestrowy prowadzący
 • Krajowy Rejestr Obywateli), w tym numer we właściwym rejestrze,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz informacje pokryte w całości lub w części (dotyczy tylko spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych),
 • NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej),
 • region,
 • osoba upoważniona do reprezentowania firmy, a tym samym do podpisania umowy sprzedaży samochodu (osoba prawna zawsze działa za pośrednictwem osób fizycznych, dlatego należy wskazać osobę upoważnioną do podpisania dokumentu – sama firma go nie podpisze).

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a współwłaściciele pojazdu

Często zdarza się, że pojazd ma wielu współwłaścicieli. Dzieje się tak często w przypadku młodych kierowców, którzy chcą uniknąć bardzo wysokich stawek za swoje pierwsze ubezpieczenie OC.

Dobrym przykładem jest 24-latek, który ma prawo jazdy od 19 roku życia, ale nie ma historii ubezpieczenia. Niedoświadczony kierowca może kupić i zarejestrować samochód do partnerstwa z kimś, kto ma wieloletnie doświadczenie za kierownicą i bezszkodową historię ubezpieczenia OC. Współwłaściciel auta nie musi być członkiem rodziny, choć to rozwiązanie może być najprostsze.

Problemy formalne pojawiają się, gdy jeden z właścicieli samochodu zaczyna rozważać jego sprzedaż. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego musi zawierać dane (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania) i podpisy wszystkich właścicieli samochodów. Podobne zasady obowiązują dwóch przyszłych współwłaścicieli pojazdu.

Jeżeli Jan i Maria Kowalscy chcą kupić używany samochód od Jane i Marii Novak, umowa kupna-sprzedaży musi zawierać dane i podpisy wszystkich w/w osób. W sytuacji, gdy jedynym właścicielem sprzedawanego pojazdu jest Maria Kowalska, a jedynym właścicielem staje się Jan Nowak, należy przygotować dokumenty dla sprzedającego i kupującego.

Umowna kupna – sprzedaży samochodu 2022. Co powinna zawierać?

 • datę i miejsce zawarcia umowy – data wpływa na termin rejestracji samochodu, a także ma związek z jego ubezpieczeniem,
 • dane identyfikacyjne sprzedającego oraz kupującego,
 • markę samochodu,
 • rok produkcji,
 • numer nadwozia,
 • numer silnika,
 • numer rejestracyjny,
 • numer karty pojazdu,
 • aktualny przebieg,
 • kolor,
 • cenę sprzedaży samochodu,
 • oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu,
 • informację o tym, kiedy samochód zostanie przekazany kupującemu,
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy,
 • podpisy obu stron

Standardowo każda umowa kupna samochodu zawiera zapis, że kupujący jest świadomy stanu technicznego samochodu i nie może rościć sobie z tego tytułu żadnych praw w stosunku do sprzedającego. Takie postanowienie jest korzystne dla sprzedającego, gdyż chroni go przed potencjalnymi roszczeniami kupującego z tytułu wad ukrytych. Kupujący może jednak skorzystać z postanowień gwarancji. Ma na to rok od daty podpisania umowy, chyba że sprzedawca świadomie zataił przed nim wady samochodu. Jest to jednak długa i trudna droga, z której rzadko korzysta się przy handlu używanymi samochodami. Kupujący powinien mieć świadomość, że samochód został uszkodzony lub karoseria i lakier zostały naprawione i najlepiej odnotować to w pisemnej umowie.

W celu ochrony kupującego w umowie kupna pojazdu wymagane jest również zamieszczenie oświadczenia sprzedającego, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, wolną od wad prawnych i praw osób trzecich, że wszelkie nie są w toku, że nie jest to nawet kwestia bezpieczeństwa.

Uwaga na fałszerstwa przy zawieraniu umowy

Szacuje się, że kilka milionów aut sprowadzanych do Polski każdego roku ma sfałszowaną umowę kupna i jest sprzedawanych na podstawie kontraktów „blank”, popularnie nazywanych „na Niemca”.

Na czym polega sprzedaż używanych samochodów z umową „na niemiecki”? Nierzetelni kupcy (często nieprowadzący oficjalnej działalności) kupują samochód za granicą (często w Niemczech) a od sprzedawcy – osoby prywatnej lub firmy – pośrednika, wystawiana jest im faktura lub umowa kupna. Następnie, aby uniknąć płacenia podatków, bez rejestracji samochodu, szukają nabywcy w Polsce, któremu sprzedadzą samochód na podstawie umowy „in blanco”, podając nieprawdziwe informacje o transakcji, ponieważ umowa mówi, że sprzedawca jest mitycznym „Niemcem”, a umowa została zawarta poza granicami Polski. Oczywiście w zdecydowanej większości przypadków dane i podpisy „Niemców” na kontrakcie są sfałszowane…

Dlaczego klienci zgadzają się na takie podrabianie? Bo oszczędzają kilkaset złotych akcyzy od obniżonej wartości pojazdu i nie płacą 2 proc. podatek od czynności cywilnoprawnych

Tutaj możesz bezpłatnie pobrać Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF klikając w poniższy link.


Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.