Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF Download

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF Details
Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022
PDF Name Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF
No. of Pages 1
PDF Size 0.05 MB
Language English
CategoryEnglish
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022

Drogi czytelniku, jeśli szukasz Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF i nie możesz jej nigdzie znaleźć, to nie martw się, jesteś na właściwej stronie. Sprzedający zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania rzeczy. Kupujący, a kupujący zobowiązuje się wziąć rzecz i zapłacić sprzedającemu cenę.

Kodeks cywilny nie reguluje formy, w jakiej powinna zostać zawarta umowa kupna-sprzedaży samochodu. Stąd można ją wywnioskować ustnie. Warto jednak zachować to na piśmie, na przykład w celach dowodowych.

Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF – Streszczenie

Najważniejszym elementem każdej umowy kupna samochodu jest prawidłowe zdefiniowanie jej stron, czyli sprzedawcy i nowego właściciela pojazdu. Musisz pamiętać o podaniu wszystkich niezbędnych danych. W przeciwnym razie transakcję można uznać za nieważną, nawet jeśli wszystkie inne zapisy są w pełni ustrukturyzowane. Informacje o stronach zobowiązania zależą od tego, kim naprawdę są.

W przypadku osób fizycznych podajemy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania i zameldowania (jeśli inny),
 • kasa,
 • Numer dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zapewniamy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania i zameldowania (jeśli inny),
 • kasa,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • Informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwa firmy) i jej siedziby,
 • Numer wpisu w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze (z załącznikiem do aktualnego fragmentu tego rejestru).

W przypadku osób prawnych (firm) zapewniamy:

 • nazwa osoby prawnej,
 • Siedziba osoby prawnej,
 • informację o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (najczęściej jest to sąd rejestrowy prowadzący
 • Krajowy Rejestr Obywateli), w tym numer we właściwym rejestrze,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz informacje pokryte w całości lub w części (dotyczy tylko spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych),
 • NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej),
 • region,
 • osoba upoważniona do reprezentowania firmy, a tym samym do podpisania umowy sprzedaży samochodu (osoba prawna zawsze działa za pośrednictwem osób fizycznych, dlatego należy wskazać osobę upoważnioną do podpisania dokumentu – sama firma go nie podpisze).

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a współwłaściciele pojazdu

Często zdarza się, że pojazd ma wielu współwłaścicieli. Dzieje się tak często w przypadku młodych kierowców, którzy chcą uniknąć bardzo wysokich stawek za swoje pierwsze ubezpieczenie OC.

Dobrym przykładem jest 24-latek, który ma prawo jazdy od 19 roku życia, ale nie ma historii ubezpieczenia. Niedoświadczony kierowca może kupić i zarejestrować samochód do partnerstwa z kimś, kto ma wieloletnie doświadczenie za kierownicą i bezszkodową historię ubezpieczenia OC. Współwłaściciel auta nie musi być członkiem rodziny, choć to rozwiązanie może być najprostsze.

Problemy formalne pojawiają się, gdy jeden z właścicieli samochodu zaczyna rozważać jego sprzedaż. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego musi zawierać dane (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania) i podpisy wszystkich właścicieli samochodów. Podobne zasady obowiązują dwóch przyszłych współwłaścicieli pojazdu.

Jeżeli Jan i Maria Kowalscy chcą kupić używany samochód od Jane i Marii Novak, umowa kupna-sprzedaży musi zawierać dane i podpisy wszystkich w/w osób. W sytuacji, gdy jedynym właścicielem sprzedawanego pojazdu jest Maria Kowalska, a jedynym właścicielem staje się Jan Nowak, należy przygotować dokumenty dla sprzedającego i kupującego.

Umowna kupna – sprzedaży samochodu 2022. Co powinna zawierać?

 • datę i miejsce zawarcia umowy – data wpływa na termin rejestracji samochodu, a także ma związek z jego ubezpieczeniem,
 • dane identyfikacyjne sprzedającego oraz kupującego,
 • markę samochodu,
 • rok produkcji,
 • numer nadwozia,
 • numer silnika,
 • numer rejestracyjny,
 • numer karty pojazdu,
 • aktualny przebieg,
 • kolor,
 • cenę sprzedaży samochodu,
 • oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu,
 • informację o tym, kiedy samochód zostanie przekazany kupującemu,
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy,
 • podpisy obu stron

Standardowo każda umowa kupna samochodu zawiera zapis, że kupujący jest świadomy stanu technicznego samochodu i nie może rościć sobie z tego tytułu żadnych praw w stosunku do sprzedającego. Takie postanowienie jest korzystne dla sprzedającego, gdyż chroni go przed potencjalnymi roszczeniami kupującego z tytułu wad ukrytych. Kupujący może jednak skorzystać z postanowień gwarancji. Ma na to rok od daty podpisania umowy, chyba że sprzedawca świadomie zataił przed nim wady samochodu. Jest to jednak długa i trudna droga, z której rzadko korzysta się przy handlu używanymi samochodami. Kupujący powinien mieć świadomość, że samochód został uszkodzony lub karoseria i lakier zostały naprawione i najlepiej odnotować to w pisemnej umowie.

W celu ochrony kupującego w umowie kupna pojazdu wymagane jest również zamieszczenie oświadczenia sprzedającego, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, wolną od wad prawnych i praw osób trzecich, że wszelkie nie są w toku, że nie jest to nawet kwestia bezpieczeństwa.

Uwaga na fałszerstwa przy zawieraniu umowy

Szacuje się, że kilka milionów aut sprowadzanych do Polski każdego roku ma sfałszowaną umowę kupna i jest sprzedawanych na podstawie kontraktów „blank”, popularnie nazywanych „na Niemca”.

Na czym polega sprzedaż używanych samochodów z umową „na niemiecki”? Nierzetelni kupcy (często nieprowadzący oficjalnej działalności) kupują samochód za granicą (często w Niemczech) a od sprzedawcy – osoby prywatnej lub firmy – pośrednika, wystawiana jest im faktura lub umowa kupna. Następnie, aby uniknąć płacenia podatków, bez rejestracji samochodu, szukają nabywcy w Polsce, któremu sprzedadzą samochód na podstawie umowy „in blanco”, podając nieprawdziwe informacje o transakcji, ponieważ umowa mówi, że sprzedawca jest mitycznym „Niemcem”, a umowa została zawarta poza granicami Polski. Oczywiście w zdecydowanej większości przypadków dane i podpisy „Niemców” na kontrakcie są sfałszowane…

Dlaczego klienci zgadzają się na takie podrabianie? Bo oszczędzają kilkaset złotych akcyzy od obniżonej wartości pojazdu i nie płacą 2 proc. podatek od czynności cywilnoprawnych

Tutaj możesz bezpłatnie pobrać Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF klikając w poniższy link.


Umowa Kupna-Sprzedaży Samochodu 2022 PDF Download Link