PDFSource

Yazim Kurallari PDF

Yazim Kurallari PDF Download

Yazim Kurallari PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Yazim Kurallari PDF Details
Yazim Kurallari
PDF Name Yazim Kurallari PDF
No. of Pages 10
PDF Size 0.32 MB
Language English
CategoryEnglish
Source pdfsource.org
Download LinkAvailable ✔
Downloads17
If Yazim Kurallari is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Yazim Kurallari

Dear readers, here we are providng Yazim Kurallari PDF to all fo you. İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tı­kır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb. bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine bo­yuna, eski püskü, ev bark, konu komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak vb.

m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap vb. İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.

Yazim Kurallari PDF

 • Dergimize gönderilecek çalışmalar, (resim, şekil, harita, bibliyografya vb. malzeme hariç) 10 bin kelimeyi aşmamalıdır. Herhangi bir yazının hacminin bu üst sınırı aşması durumunda, editörler kurulunun vereceği karar geçerlidir.
 • Kaynaklar dipnotlarda ilk ve sonraki zikredildiği yerlerde kısaltılmış olarak verilmeli, kaynakçada tam künyesiyle zikredilmelidir.
 • Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar, Microsoft Office Word (2003-2010) programında Times New Roman yazı stili ile yazılmalıdır.
 • Metin 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralıklı; dipnotlar 10 punto (yalnızca ana başlık 14 punto) büyüklüğünde ve 1 satır aralıklı yazılmalı ve doc veya docx olarak kaydedilmiş olmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları; üst 3, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 3 cm. olarak ayarlanmalıdır.
 • Makalelerin İsnad Atıf Sistemindeki (2. Edisyon) dipnotlu kaynak gösterim ilkesine uygun yazılması gerekmektedir. Metin içi atıf sistemi (APA) dergimizde kullanılmamaktadır.
 • Ana başlıklar, giriş, sonuç, kaynakça kelimeleri dahil tüm başlıklarda sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Örnek: Kur’an’da Hz. Peygamber’e Yönelik Hitap Biçimleri.
 • Ana başlık (Türkçe-İngilizce) “giriş”, “sonuç” ve “kaynakça” kelimeleri hariç başlıklarda mutlaka rakam kullanılmalıdır.
 • Makalenin Türkçe ana başlığı 14 punto olmalı, İngilizce başlık 10, diğer tüm başlıklar ise 12 punto olmalıdır.
 • “Öz”, “abstract” kelimeleri ve anahtar kelimeler (Türkçe-İngilizce), özetler (Türkçe-İngilizce), 10 punto olmalıdır.
 • “Keywords” kelimesi bitişik olmalı ve anahtar kelimelerin (İngilizce-Türkçe) en sonuna nokta konulmalıdır. “Anahtar Kelimeler” ile” Keywords” kelimeleri kalın punto ve italik olmalıdır.
 • İngilizce başlık, özet ve keywordda yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında Encyclopaedia of Islam’ın 3. edisyonu dikkate alınmalıdır. Bk. https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3
 • Giriş ve kaynakça yeni bir sayfadan başlamalıdır.
 • Metin boyunca paragraf girintisi 1,25 cm olmalıdır.
 • Paragraf aralıkları 6 nk olmalıdır.
 • Üç satırdan fazla (blok) alıntılar, çift tırnak içinde, alıntı formatında 10 punto büyüklüğünde olmalı, sağdan normal paragraf hizasında (sağa yaslı), soldan 1,25 cm girintili olmalıdır.
 • Kaynakça ilk satır girintili 1,25 cm olmalıdır.
 • İngilizce başlık, özet ve keyword hariç Türkçe özet, anahtar kelimeler ve tüm metinde Arapça kelime, terim, müellif ve kitap isimlerindeki harfler (msl ġavāmiḑ) transkripte edilmemelidir. Sadece gerektiğinde şapka, ters ve düz apostroflar kullanılmalı ve bu kullanımlarda da tutarlılık olmalıdır. Mesela: Câmi‘ü’l-mesâil, et-Ta‘zîr fi’l-İslâm.
 • Tüm dini terimler ve müellif isimleri mutlaka DİA’daki yazıma uygun olmalı ve tüm metin boyunca tutarlı şekilde yazılmalıdır. Türkçe’de yaygın diğer kelimeler için ise TDK esas alınmalıdır. Özellikle kelimelerdeki şapka ve kelime sonlarındaki harflerin yazımı konusunda mutlaka TDK esas alınmalıdır. Dükkân, nikâh, siyasi, içtimai, hukuki, merkezî, itimat, isnat, itikat vs.

You can download Yazim Kurallari PDF by clicking on the following dwonload button.


Yazim Kurallari PDF Download Link

Report This
If the download link of Gujarat Manav Garima Yojana List 2022 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Yazim Kurallari is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.